Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Tytuł:
Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych bazujących na MS Project Server
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
11/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
AO 430.
Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych bazujących na MS Project Server
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie usług w zakresie rozwoju, utrzymania, analizy i wsparcia systemów informacyjnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego bazujących na rozwiązaniu MS Project Server. Zamówienie obejmuje m.in. utrzymanie i wsparcie (S1) istniejących systemów informacyjnych (IS) Trybunału wymienionych w specyfikacji zamówienia, opracowanie (S2) nowych usług i aplikacji oraz zintegrowanie tych aplikacji z innymi systemami informacyjnymi Trybunału, jak również usługi doradztwa (S3) w zakresie systemów informacyjnych bazujących na technologiach MS Project Server. W zamówieniu przewidziano następujące usługi: zadania w ramach zarządzania projektem, analizy wstępne, studia wykonalności, prototypy/modele, analizy, projektowanie, rozwój, testowanie, instalacja, parametryzacja, dokumentowanie, szkolenie, wsparcie i coaching dla użytkowników oraz doradztwo w zakresie systemów informacyjnych bazujących na technologiach MS Project Server.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/07/2015 00:00
Nie dotyczy
11/09/2015 23:59
15/09/2015 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 138-253762
Ogłoszenie o zamówieniu
21/07/2015 00:00