Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza łańcucha pokarmowego wybranych gatunków, od których pochodzą produkty ak...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
16/10/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/SCER/2015/02.
Analiza łańcucha pokarmowego wybranych gatunków, od których pochodzą produkty akwakultury: wskazanie i obserwacja słabych punktów i czynników powodujących zmiany w celu rozpoznawania powstających zagrożeń
Projekt powinien wskazać obszary przydatności analizy łańcucha pokarmowego do identyfikacji słabych punktów i powstających zagrożeń w obrębie wybranych gatunków hodowlanych ryb słonowodnych, w celu wsparcia merytorycznego i ukierunkowania działań EFSA związanych z gromadzeniem informacji na temat powstających zagrożeń. Wyniki projektu powinny również umożliwić podmiotom kształtującym politykę w przedmiotowym zakresie odpowiednie dostosowanie strategii zarządzania działaniami ograniczającymi te zagrożenia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Nie dotyczy
Warunki udziału
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
Najistotniejsze elementy
21/07/2015 00:00
Nie dotyczy
16/10/2015 14:30
19/10/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 187-337648
Sprostowanie
26/09/2015 00:00
2015/S 167-303635
Sprostowanie
29/08/2015 00:00
2015/S 143-263154
Sprostowanie
28/07/2015 00:00
2015/S 138-253741
Ogłoszenie o zamówieniu
21/07/2015 00:00