Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Woda dla obywateli - wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyre...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
15/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Woda dla obywateli - wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach, wody pitnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych
Umowa ramowa „Woda dla obywateli” ma na celu zapewnienie wsparcia we wdrażaniu dyrektyw regulujących sektor wodny, w tym dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), dyrektywy w sprawie wody pitnej (dyrektywa Rady 98/83/WE) oraz dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG).Zadania realizowane w ramach umowy obejmują regularne działania sprawozdawcze, studia przypadku służące zapewnieniu wsparcia technicznego i naukowego, oceny dotyczące aspektów wdrażania lub przeglądów polityki, regularne spotkania oraz, w razie konieczności, przypadki naruszenia przepisów. Ponadto zadania wykonawcy przyczynią się do zapewnienia, aby w procesie wdrażania 3 wymienionych dyrektyw zostały osiągnięte cele wymienione w komunikacie Komisji dotyczącym wdrażania przepisów [(COM(2012) 95 final)] z dnia 7.3.2012 oraz zostały wprowadzone określone w nim nowe elementy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/07/2015 00:00
Nie dotyczy
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 138-253767 Ogłoszenie o zamówieniu 21/07/2015 00:00