Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
FRANET — Zbieranie danych i badania na temat zagadnień dotyczących praw podstawo...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/01/2022
Termin nadsyłania ofert:
21/02/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
F-SE-21-T13
FRANET — Zbieranie danych i badania na temat zagadnień dotyczących praw podstawowych: Część 8 – Grecja i część 27 – Szwecja
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) usług zbierania danych i badań na temat zagadnień dotyczących praw podstawowych na poziomie krajowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,550,000.00 EUR
79315000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
23/02/2022 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 08
FRANET — Usługi zbierania danych i badań na temat zagadnień dotyczących praw podstawowych — część 8 — Grecja
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie wykonawców, którzy będą świadczyć na rzecz instytucji zamawiającej usługi w zakresie badań i analiz dotyczących kwestii praw podstawowych.
Część 27
Franet — Usługi zbierania danych i badań na temat zagadnień dotyczących praw podstawowych — część 27 — Szwecja
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie wykonawców, którzy będą świadczyć na rzecz instytucji zamawiającej usługi w zakresie badań i analiz dotyczących kwestii praw podstawowych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 011-022576
Ogłoszenie o zamówieniu
17/01/2022 00:00