Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie w celu przeglądu funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
11/01/2022
Termin zamknięcia:
25/03/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
TRADE/2022/OP/0001-PIN
Badanie w celu przeglądu funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821 (zobowiązania dotyczące przestrzegania obowiązków importerów cyny, tantalu, wolframu i złota z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka)
Ogólnym celem projektu jest wsparcie Komisji w przygotowaniu sprawozdania z przeglądu dotyczącego funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/821, zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 rozporządzenia. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanowiono obowiązki należytej staranności w łańcuchu dostaw w odniesieniu do unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka.
Usługi
Aanbesteding na vooraankondiging in het PB S
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Nie dotyczy
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79400000
Warunki udziału
Najistotniejsze elementy
11/01/2022 00:00
25/03/2022 04:11
28/02/2022
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 007-013108
Wstępne ogłoszenie informacyjne
11/01/2022 00:00
Powiązane zaproszenie do składania ofert
Numer referencyjny przetargu Tytuł Rodzaj ogłoszenia
TRADE/2022/OP/0001
Badanie w celu przeglądu funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2017/...
Ogłoszenie o zamówieniu