Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszar...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
24/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
11/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/EMFF/2015/015.
Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego
EASME zamierza wybrać wykonawcę do obsługi istniejącego mechanizmu wsparcia zapewniającego doradztwo organizacjom publicznym i prywatnym oraz ich członkom, placówkom badawczym i uniwersytetom, inwestorom instytucjonalnym i prywatnym oraz promotorom i innym zainteresowanym stronom zamierzającym proponować lub realizować projekty wdrażające plan działania.Pomyślna realizacja planu działania opiera się na skutecznej współpracy między wykonawcą zarządzającym mechanizmem wsparcia, Komisją Europejską, Grupą ds. Strategii Morskiej w Obszarze Oceanu Atlantyckiego (ASG) i EASME. Podczas gdy EASME i KE powinny sprawować ogólny nadzór nad realizacją zadań i obowiązków należących do mechanizmu wsparcia, samym mechanizmem wsparcia należy kierować w sposób niezależny i aktywny, autonomicznie wspierając zainteresowane strony uczestniczące we wdrażaniu planu działania. Mechanizm wsparcia powinien również funkcjonować we współpracy z odpowiednimi państwami członkowskimi, aby zapewnić pomyślne wdrożenie planu działania.Wykonawca przejmie działający mechanizm wsparcia, który będzie funkcjonował od 31.7.2014 do 31.1.2016. Szczegółowe informacje na temat przekazania mechanizmu podano w sekcji 1.6.Oprócz zapewnienia wsparcia zainteresowanym stronom w zakresie wdrażania planu działania wykonawca będzie wykonywał zadania monitorujące i pomagał KE w przygotowaniu przeglądu śródokresowego stanu realizacji planu działania przed końcem 2017.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
24/07/2015 00:00
Nie dotyczy
11/09/2015 23:59
21/09/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 141-258950
Ogłoszenie o zamówieniu
24/07/2015 00:00