Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Instytucja zamawiająca:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Data publikacji w witrynie TED:
20/01/2022
Termin nadsyłania ofert:
14/03/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
PROC/2021/12
Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Instytucje zamawiające pragną podpisać wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi doradcze w dziedzinie ICT, opisane w specyfikacji przetargowej i załącznikach do niej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najniższa cena
40,200,000.00 EUR
40,200,000.00 EUR
72200000
DE / FR
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/01/2022 00:00
14/03/2022 23:59
15/03/2022 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 041-105185
Sprostowanie
28/02/2022 00:00
2022/S 014-031036
Ogłoszenie o zamówieniu
20/01/2022 00:00