Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług związanych z płatnościami zachodzącymi, zewnętrznymi, kartami ...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
28/01/2022
Termin nadsyłania ofert:
04/03/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/014/21
Świadczenie usług związanych z płatnościami zachodzącymi, zewnętrznymi, kartami i płatnościami elektronicznymi na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Niniejsza procedura ma na celu zawarcie maksymalnie 3 pojedynczych umów ramowych o świadczenie usług związanych z płatnościami przychodzącymi otrzymanymi przez Urząd w ramach opłat pobieranych od spółek, maksymalnie 3 pojedynczych umów ramowych o świadczenie usług związanych z płatnościami wychodzącymi zamówionymi przez Urząd w celu spełnienia jego zobowiązań oraz maksymalnie 2 wielokrotnych umów ramowych w systemie kaskadowym o świadczenie usług płatniczych, które pozwalają na dostęp do płatności i przetwarzanie płatności poprzez integrację elektronicznych w jednym miejscu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
3
Umowa ramowa
18,250,000.00 EUR
66110000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/01/2022 00:00
04/03/2022 13:00
07/03/2022 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie usług związanych z płatnościami z przychodzących banków
Działalność Urzędu jest w całości finansowana z opłat uiszczanych przez jej użytkowników za rejestrację ich znaków towarowych i wzorów. Opłaty te mogą być uiszczane w euro, ponieważ rozporządzenie o znakach handlowych Unii Europejskiej nie dopuszcza żadnej innej waluty. Obecnie Urząd współpracuje z dwoma bankami, a odpowiednie numery rachunków bankowych znajdują się we wszystkich formularzach zgłoszeniowych i są publikowane w Internecie.Opłaty abonamentowe można dokonywać w formie przelewów bankowych z banków użytkowników mających siedzibę na całym świecie na jeden z dwóch dostępnych rachunków bankowych Urzędu. Użytkownicy Urzędu mogą również uiszczać swoje opłaty za pomocą karty debetowej lub kredytowej podczas procesu elektronicznego składania znaku towarowego, wzoru lub odnawiania unijnego znaku towarowego lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
Część 2
Świadczenie usług związanych z płatnościami nadzwyczajnymi, zapewnianiem kart debetowych i kredytowych oraz wydawaniem certyfikatów i gwarancji bankowych
Urząd dokonuje płatności zaliczkowych w drodze przelewu, mianowicie na rzecz dostawców i pracowników w strefie SEPA i na całym świecie, w euro lub w walucie obcej.Ponadto dokonuje się pewnych płatności wychodzących w celu zwrotu opłat z tytułu nadpłat od użytkowników lub w wyniku postępowania w sprawie sprzeciwu.Urząd wymaga również innych usług związanych z płatnościami wychodzącymi, takich jak:• zapewnienie kart debetowych i kredytowych na potrzeby zakupów i wypłat gotówki na całym świecie;• wydawanie różnych certyfikatów, gwarancji bankowych, usług polecenia zapłaty i agresywna wymiana dokumentów.
Część 3
Świadczenie usług płatności kartami i płatnościami elektronicznymi
Urząd potrzebuje usług płatniczych, które umożliwiają dostęp do i przetwarzanie płatności poprzez integrację elektronicznych metod płatności w jednym miejscu, w tym wsparcia technologicznego oraz obsługi i przekazywania do Urzędu zebranych płatności.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 020-045285
Ogłoszenie o zamówieniu
28/01/2022 00:00