Detalii licitaţie

Titlu:
Punere la dispoziție de lucrători prin agent de muncă temporară
Autoritate contractantă:
European Medicines Agency (EMA)
Data de publicare pe TED:
25/05/2022
Termen pentru primirea ofertelor:
04/07/2022
Status:
Închisă
Informaţii
EMA/2022/01/ST
Punere la dispoziție de lucrători prin agent de muncă temporară
EMA, Eurojust și Europol consideră că ar putea solicita punerea la dispoziție de lucrători temporari pentru misiuni temporare, în special în cazul unui volum de lucru anormal sau prestarea de servicii specifice, pentru sarcini generale sau sarcini de asistență specializată științifică/foarte tehnică.Sunt prevăzute contracte-cadru multiple în cascadă cu maximum trei contractanți pentru fiecare dintre cele două loturi. Furnizorii pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
2
Contract-cadru
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
75,360,000.00 EUR
79620000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
25/05/2022 00:00
04/07/2022 12:00
04/07/2022 14:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Funcții de bază
Lucrătorii temporari sunt angajați de agențiile de ocupare a forței de muncă și trimiși de acestea către agenții, pentru a îndeplini sarcini cu caracter temporar și specific în diferite domenii, în special în cazul unui volum de lucru anormal sau pentru a presta servicii specifice.Lotul 1 cuprinde profilurile lucrătorilor temporari pentru a completa „funcțiile de bază” ale agențiilor, de ex. responsabili cu accesul la documente, responsabili cu știința datelor, responsabili științifici etc.
Lot 2
Funcții și administrație corporative
Lucrătorii temporari sunt angajați de agențiile de ocupare a forței de muncă și trimiși de acestea către agenții, pentru a îndeplini sarcini cu caracter temporar și specific în diferite domenii, în special în cazul unui volum de lucru anormal sau pentru a presta servicii specifice.Lotul 2 cuprinde profilurile lucrătorilor temporari pentru a completa „funcțiile și administrația corporative” ale agențiilor, de ex. asistenți administrativi, asistenți în domeniul resurselor umane, asistenți în domeniul designului comunicării vizuale etc.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2022/S 119-334127
Erată
22/06/2022 00:00
2022/S 101-278439
Anunţ de participare
25/05/2022 00:00