Detalii licitaţie

Titlu:
Instrumente și resurse pentru traducerea automată în cadrul MIE – SMART 2015/109...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data de publicare pe TED:
30/03/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
23/05/2016
Status:
Închisă
Informaţii
SMART 2015/1091
Instrumente și resurse pentru traducerea automată în cadrul MIE – SMART 2015/1091.
Această licitație va implementa programul de lucru al MIE pe 2015 în ceea ce privește blocul structural de traducere automată. Licitația cuprinde 3 loturi, având următoarele obiective: — achiziționarea de sisteme de traducere automată (TA), precum și de module de procesare și de servicii conexe necesare pentru traducerea automată în cadrul MIE (lotul 1); — intensificarea și extinderea eforturilor de colectare și de coordonare a resurselor lingvistice, inclusiv lucrările juridice și tehnice conexe (constituirea unui repertoriu de resurse lingvistice și punerea la dispoziție a unui serviciu de asistență pentru susținere și autorizare în materie de DPI) (lotul 2); — achiziționarea de resurse lingvistice suplimentare și de servicii conexe de optimizare/procesare (lotul 3).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Susținerea achiziționării de sisteme de TA, precum și de module de procesare și de servicii conexe necesare pentru traducerea automată în cadrul MIE
Obiectivul pe termen scurt al acțiunilor din cadrul acestui lot este acela de a susține achiziționarea de sisteme de TA și de module de procesare și de servicii conexe necesare în scopul creării platformei de traducere automată a MIE. Activitățile desfășurate de contractant vor oferi asistență Comisiei Europene (CE) pentru selectarea instrumentelor și serviciilor pe care le va achiziționa pentru a le utiliza în cadrul blocului structural de traducere automată al MIE. Acțiunea solicitată în cadrul acestui lot nu este achiziționarea (cu excepția obținerii de licențe în scop de evaluare) de sisteme de TA și de module de procesare, ci evaluarea acestora în situații reale și documentarea rezultatelor evaluării. Sistemele care trebuie evaluate includ instrumente/servicii precum motoare/servicii de TA pentru combinații de limbi și/sau domenii specifice, instrumente/servicii pentru preprocesarea datelor (extragerea terminologiei, curățarea corpusurilor, aliniere, anonimizarea seturilor de date ale resurselor lingvistice etc.), instrumente/servicii pentru evaluarea „apartenenței la domeniu/relevanței pentru domeniu” a resurselor lingvistice, instrumente/servicii pentru evaluarea calității rezultatelor TA, pentru postprocesarea rezultatelor TA sau pentru selectarea celui mai bun motor de TA pentru o anumită solicitare de traducere etc.
Lot 2
Intensificarea și extinderea eforturilor de colectare și de coordonare a resurselor lingvistice, inclusiv lucrările juridice și tehnice conexe
Obiectivul general al acțiunilor din cadrul lotului 2 constă în gestionarea, întreținerea și coordonarea resurselor lingvistice relevante în toate limbile oficiale ale UE și ale țărilor asociate la MIE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea, acoperirea și performanțele sistemelor și soluțiilor de traducere automată, în contextul serviciilor digitale actuale și viitoare ale MIE. De asemenea, acest lot vizează creșterea gradului de sensibilizare și promovarea achiziționării și a identificării și colectării continue de resurse lingvistice. Obiectivele specifice includ: — constituirea și operarea unui repertoriu de resurse lingvistice pentru găzduirea resurselor lingvistice necesare pentru instruirea, adaptarea și susținerea sistemelor de TA ale platformei de traducere automată a MIE; — crearea și operarea unui serviciu de asistență pentru susținere și autorizare în materie de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) pentru resursele lingvistice, integrat cu gestionarea repertoriului de resurse lingvistice; — completarea și continuarea activităților de coordonare a resurselor lingvistice desfășurate în baza contractului de servicii pentru coordonarea resurselor lingvistice în Europa (SMART 2014/1074), care se derulează între aprilie 2015 și aprilie 2017. Spre informare generală, sarcinile prevăzute în cadrul acestui contract de servicii sunt următoarele: — îmbunătățirea disponibilității și simplificarea accesului la resursele lingvistice, în special la cele deținute/produse de sectorul public la toate nivelurile de guvernare (național, regional, local) din statele membre ale UE și din țările asociate la MIE; — acționarea în calitate de observator al resurselor lingvistice din statele membre ale UE și din țările asociate la MIE, identificând, catalogând și documentând resursele lingvistice care pot fi utilizate în traducerea automată, în special corpusurile de texte paralele; — atragerea și sensibilizarea administrațiilor publice și a altor părți interesate (de exemplu, ONG-urile relevante) cu privire la valoarea resurselor lingvistice, în special a corpusurilor paralele, și încurajarea entităților respective să facă aceste resurse disponibile și accesibile pentru platforma de traducere automată a MIE; — clarificarea chestiunilor juridice și comerciale legate de resursele lingvistice (situația drepturilor de proprietate intelectuală, clasificarea din punctul de vedere al confidențialității și condițiile de utilizare a resurselor lingvistice).
Lot 3
Achiziționarea de resurse lingvistice suplimentare și de servicii conexe de optimizare/procesare
Sarcina generală a acestui lot este aceea de a realiza achiziționarea de resurse lingvistice suplimentare și de servicii conexe de optimizare/procesare (de exemplu, cu anonimizare) și de a le implementa în repertoriul de resurse lingvistice al platformei de traducere automată a MIE. Obiectivul pe termen scurt este achiziționarea de resurse lingvistice de înaltă calitate (corpusuri paralele) autorizate din punctul de vedere al DPI, în toate limbile MIE, în domenii de interes relevante pentru infrastructurile de servicii digitale ale MIE. Obiectivul pe termen lung este de a contribui la colectarea de resurse lingvistice în statele membre (coordonată în cadrul lotului 2) și de a o completa, în vederea atingerii unui nivel acceptabil al calității traducerii automate în domeniile principale ale infrastructurilor de servicii digitale ale MIE, unde sunt necesare funcționalități multilingve.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2016/S 062-106287
Anunţ de participare
30/03/2016 00:00