Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii comune de audit extern pentru Grupul BEI.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
02/01/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
28/10/2016
Status:
Închisă
Informaţii
LZ-1267.
Servicii comune de audit extern pentru Grupul BEI.
Licitație comună a Grupului BEI pentru servicii de audit extern.Licitația cuprinde 2 loturi, cu contracte separate; 1 lot care se referă la servicii care trebuie prestate pentru BEI („lotul A”) și 1 lot („lotul B”) care se referă la servicii care trebuie prestate pentru FEI, al cărui acționar majoritar este BEI (61,4 % din acțiuni conform registrului acționarilor FEI din data de 7.9.2015).Nu este disponibil niciun model de candidatură. Candidații sunt rugați să își depună candidaturile respectând convenția de denumire indicată în secțiunile III.2.2 și III.2.3 (documentele A1-A12).Documentul intitulat „Declarație privind criteriile de excludere și absența conflictelor de interese” și solicitat în secțiunea III.2.1 trebuie descărcat urmând linkul indicat în secțiunea I.1.Toate cererile de informații suplimentare trebuie adresate în scris până la 21.1.2016 (23:59) cel târziu, exclusiv prin intermediul platformei e-tendering. Cererile transmise pe altă cale decât platforma e-tendering nu vor fi luate în considerare. Linkul corespunzător este indicat în prezentul anunț de participare, în secțiunea I, „Acces electronic la informații”. Platforma e-tendering conține o secțiune de întrebări și răspunsuri care permite ofertanților să trimită întrebări în termenul specificat mai sus și să consulte răspunsurile Grupului BEI.Grupul BEI va publica răspunsurile sale pe această platformă cu cel puțin 6 zile calendaristice înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor.
Servicii
Restricționat
Închisă
Bifat
Etape cheie
02/01/2016 00:00
N/A
28/10/2016 23:59
12/02/2016 23:59
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Lotul A: Servicii de audit extern pentru BEI
Contract privind prestarea de servicii de audit extern pentru BEI: include un audit al celor 3 seturi de situații financiare ale BEI și o revizuire a informațiilor financiare intermediare semestriale ale BEI, revizuiri ale dosarelor semestriale și anuale depuse la Comisia pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere a SUA și a dosarului anual depus la Ministerul Finanțelor din Japonia (redactat în limba japoneză), sprijin pentru diversele oferte de obligațiuni ale BEI de pe piețele internaționale de capital – inclusiv emiterea de scrisori de confort pentru subscriitori/părți solicitante autorizate în legătură cu situațiile financiare/calendarele situațiilor financiare incluse în declarațiile de înregistrare depuse la SEC, realizarea unei misiuni de certificare cu privire la raportul de durabilitate al Grupului BEI, derularea de proceduri convenite cu privire la impozitele reținute pentru salarii, pensii și alte retribuții plătite Comisiei Europene de Banca Europeană de Investiții, prestarea de servicii de audit sau legate de certificare pentru operațiunile, facilitățile și fondurile mandatate administrate de BEI în numele terților.
Lot 2
Lotul B: Servicii de audit extern pentru FEI
Realizarea unui audit (și exprimarea unei opinii) privind: situațiile financiare ale Fondului european de investiții, pachetele de consolidare a grupului depuse de Fondul european de investiții la Banca Europeană de Investiții pentru situațiile financiare consolidate ale Grupului BEI, situațiile financiare ale mandatelor gestionate de Fondul european de investiții în numele Uniunii Europene reprezentate de Comisia Europeană, situațiile financiare ale mandatelor gestionate de Fondul european de investiții în numele terților și prestarea altor servicii legate de audit printre care exprimarea unei opinii de audit pentru FEI sau atunci când este solicitată în contextul administrării mandatelor de către FEI în numele altor părți.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2016/S 001-000020
Anunţ de participare
02/01/2016 00:00