Detalii licitaţie

Titlu:
Studiu privind impactul regulamentelor europene REACH și CLP în materie de subst...
Autoritate contractantă:
European Defence Agency (EDA)
Data de publicare pe TED:
03/03/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
14/04/2016
Status:
Închisă
Informaţii
16.ESI.OP.038.
Studiu privind impactul regulamentelor europene REACH și CLP în materie de substanțe chimice asupra sectorului apărării.
Principalele rezultate preconizate ale studiului sunt: 1. analiza impactului regulamentelor REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] și CLP [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] asupra sectorului UE al apărării; 2. propuneri concrete privind îmbunătățirea regulamentelor REACH și CLP, precum și actualul lor regim de punere în aplicare, pentru a servi ca bază pentru contribuția AEA și a statelor sale membre participante adusă Comisiei Europene în contextul următoarei revizuiri a regulamentului REACH și ca sugestii pentru evoluțiile REACH după 2018; 3. sinteza informațiilor referitoare la impacturile celorlalte regulamente în materie de substanțe chimice asupra ministerelor apărării și a sectorului apărării din statele membre ale UE [în special Regulamentul privind produsele biocide (BRP), (Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului), Regulamentul privind poluanții organici persistenți (POP) (Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) (Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului)], la interacțiunile cu REACH și CLP, precum și o strategie (cel puțin un proiect) și propuneri de îmbunătățire.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
cel mai economic
Etape cheie
03/03/2016
N/A
N/A
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2016/S 044-072032 Anunţ de participare 03/03/2016