Detalii licitaţie

Titlu:
Abordare pentru evaluarea substanțelor PBT care fac obiectul procedurilor de aut...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data de publicare pe TED:
13/07/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
16/09/2016
Status:
Închisă
Informaţii
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Abordare pentru evaluarea substanțelor PBT care fac obiectul procedurilor de autorizare și de restricție în contextul analizei socioeconomice.
Obiectivul acestui studiu este elaborarea unei abordări gata de utilizare pentru analiza socioeconomică a substanțelor persistente, bioacumulative și toxice/foarte persistente și foarte bioacumulative (PBT/vPvB), luând în considerare lucrările desfășurate până în prezent. Vor trebui estimate impacturile substanțelor PBT/vPvB asupra sănătății umane și a mediului, luând în considerare proprietățile lor intrinsece, scenariile de emisii și distribuția lor în diferitele compartimente de mediu. În măsura posibilului, ar trebui efectuată o estimare realistă a potențialului de a produce daune, inclusiv cuantificarea și evaluarea financiară a posibilelor impacturi asupra sănătății umane și a mediului. Abordarea elaborată trebuie să permită gruparea substanțelor PBT/vPvB în cazul cărora se pot preconiza impacturi similare, datorate, de exemplu, proprietăților sau modelelor de distribuție similare. Pentru a trage concluzii cu privire la proporționalitatea măsurilor de reducere a riscurilor sau pentru a putea determina dacă beneficiile socioeconomice prevalează asupra riscurilor rezultate în urma utilizării substanțelor respective, trebuie elaborată o abordare bazată pe criterii de referință.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract de achiziții publice
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
cel mai economic
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2016/S 133-238949
Anunţ de participare
13/07/2016 00:00