Detalii licitaţie

Titlu:
Operațiuni și asistență pentru utilizatori (ATLAS)
Autoritate contractantă:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data de publicare pe TED:
09/10/2023
Termen pentru primirea ofertelor:
15/02/2024
Status:
Închisă
Informaţii
COJ-PROC-23/002
Operațiuni și asistență pentru utilizatori (ATLAS)
Prezentul contract are ca obiect prestarea următoarelor servicii:— servicii cu preț fix:—— serviciul de susținere a tehnologiilor informației (nivel de asistență 1, nivel de asistență 2, nivel de asistență 3), servicii transversale, servicii la cerere și serviciul de modificări planificate,—— servicii de centrală telefonică.— servicii la cerere:—— servicii complementare de sprijin la cerere,—— servicii de asistență la cerere pentru multimedia,—— intervenții la cerere.Descrierea detaliată a acestor servicii este disponibilă în specificațiile tehnice (anexa TEC 6).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract-cadru
cel mai bun raport preț-calitate
49,300,000.00 EUR
49,300,000.00 EUR
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72511000
72253200
72514000
72253100
72253000
Condiții de participare
Ofertantul trebuie să aibă capacitatea juridică necesară pentru a desfășura activitatea profesională care face obiectul contractului (înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor relevant, înscriere în sistemul de securitate socială, înregistrare în scopuri de TVA, autorizare de înființare etc.), în conformitate cu legislația statului în care este stabilit.În cazul în care contractul este atribuit unui ofertant stabilit în alt stat decât Marele Ducat al Luxemburgului, acesta trebuie să demonstreze, înainte de semnarea contractului, că îndeplinește condițiile pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor care fac obiectul contractului în conformitate cu legislația luxemburgheză aplicabilă libertății de a presta servicii sau libertății de stabilire și, în special, că a obținut autorizația de înființare relevantă. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite în termenul stabilit de Curtea de Justiție, aceasta din urmă poate revizui decizia de atribuire, poate respinge oferta în cauză și poate atribui contractul unui alt ofertant în conformitate cu criteriile de atribuire.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
09/10/2023 00:00
15/02/2024 15:00
16/02/2024 10:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2024/S 021-060141
Erată
30/01/2024 00:00
2023/S 250-792203
Erată
28/12/2023 00:00
2023/S 232-728545
Erată
01/12/2023 00:00
2023/S 194-606202
Anunţ de participare
09/10/2023 00:00