Detalii licitaţie

Titlu:
Responsabilitatea socială a întreprinderilor.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
11/05/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
20/06/2016
Status:
Închisă
Informaţii
VP-1318.
Responsabilitatea socială a întreprinderilor.
Cele 3 loturi sunt împărțite în 3 domenii de servicii distincte, dar complementare, pentru a asigura o abordare holistică privind RSI în cadrul Grupului BEI. Măsurarea și raportarea activităților RSI ale Grupului BEI în cadrul tuturor serviciilor operaționale și funcționale reprezintă un instrument vital pentru ca Grupul BEI să gestioneze și să dezvolte strategia, obiectivele și țintele sale RSI, pentru a se ridica la nivelul așteptărilor părților interesate în ceea ce privește performanța generală a Grupului BEI în materie de RSI.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Raportarea cu privire la sustenabilitate și servicii conexe
Raportarea cu privire la sustenabilitate – pune la dispoziție o amplă platformă pentru a demonstra realizările RSI ale activităților Grupului BEI, ca reacție la aspectele semnificative identificate de părțile interesate în cadrul evaluării semnificației. Este important ca majoritatea aspectelor semnificative ale Grupului BEI să fie revizuite cu regularitate pentru a garanta că acesta continuă să se ridice la nivelul așteptărilor părților interesate și să raporteze într-un mod transparent pentru a ajunge la cea mai largă gamă de părți interesate. Serviciile conexe – Divizia RSI ar putea comanda misiuni specifice din când în când pe durata acordului-cadru, care vor ajuta Divizia RSI să sprijine sau să îmbunătățească procesul de raportare descris în secțiunea 4.1.2 din caietul de sarcini. Misiunile specifice din cadrul acestui lot vor fi atribuite în conformitate cu articolul 4 din modelul de contract-cadru din anexa II la caietul de sarcini.
Lot 2
Raportarea de mediu și servicii conexe
Raportarea de mediu se axează pe activitățile interne ale Grupului BEI și pe achizițiile de servicii incluzând elemente cum ar fi energia, utilizarea apei, gestionarea deșeurilor, deplasările (de afaceri și de navetă), tehnologia informației și bunurile imobiliare. Grupul BEI aplică în prezent protocolul GES în calculul inventarului său de emisii de gaze cu efect de seră (GES), rezultatul fiind un raport anual privind amprenta de carbon, care se publică online. Serviciile conexe – Divizia RSI ar putea comanda misiuni specifice din când în când pe durata acordului-cadru, care vor ajuta Divizia RSI să sprijine sau să îmbunătățească procesul de raportare descris în secțiunea 4.2.2 din caietul de sarcini. Misiunile specifice din cadrul acestui lot vor fi atribuite în conformitate cu articolul 4 din modelul de contract-cadru din anexa II la caietul de sarcini. Ofertanții sunt încurajați să propună modalități prin care raportarea de mediu să evolueze în cadrul Grupului BEI în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici acceptate. Ofertanții trebuie să consulte secțiunea 8.3 din caietul de sarcini pentru informații despre etapa de atribuire a acestui lot.
Lot 3
Servicii de consiliere
Serviciile de consiliere, consultanță și sprijin reprezintă o parte esențială a activității Diviziei RSI de completare a activităților comerciale ale Grupului BEI. Pentru a permite Grupului BEI să fie mai proactiv în abordarea privind RSI și să continue să își dezvolte strategiile, politicile și planurile de acțiune pentru a integra RSI în cultura Grupului BEI, sunt necesare cunoștințe de specialitate, cercetare, analize comparative și studii. Obiectivele băncii în selectarea acestei abordări specifice sunt următoarele: — flexibilitatea – serviciile vor fi asigurate în mod prompt, în funcție de nevoi, cu cheltuieli minime și într-un cadru procedural clar și transparent; — fiabilitatea – stabilirea unei relații pe termen lung cu un grup selectat de prestatori de servicii va asigura consecvența și continuitatea serviciilor, personalului și gestionării pe întreaga durată a acordului-cadru.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2016/S 090-159483
Anunţ de participare
11/05/2016 00:00