Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de producere de indicatori privind produsele chimice periculoase și de ...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
16/10/2023
Termen pentru primirea ofertelor:
20/11/2023
Status:
Închisă
Informaţii
ESTAT/2023/OP/0023
Servicii de producere de indicatori privind produsele chimice periculoase și de statistici privind deșeurile de ambalaje
Această procedură de achiziții publice are ca obiect servicii de producție de indicatori privind produsele chimice periculoase și de statistici privind deșeurile de ambalaje.Această licitație este împărțită în două loturi:— lotul 1 – sprijin pentru producția de indicatori privind produsele chimice periculoase;— lotul 2 – susținere pentru producția de statistici privind deșeurile de ambalaje.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
2
Contract de achiziții publice
872,200.00 EUR
79330000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
16/10/2023 00:00
20/11/2023 16:00
22/11/2023 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Sprijin pentru producerea de indicatori privind produsele chimice periculoase
Licitația va acoperi maximum două perioade a câte 24 luni, fiecare făcând obiectul unui contract separat. Serviciile care urmează să fie achiziționate pentru întreaga perioadă a contractului sunt estimate la 547 de om-zile.Astfel cum se detaliază la punctul 1.4.2.3 din caietul de sarcini al licitației, există trei sarcini, după cum urmează:— sarcina 1 – întreținerea setului de date env_chmhaz: producția și consumul de produse chimice periculoase pentru sănătate și producția și consumul de produse chimice periculoase pentru mediu;— sarcina 2 – dezvoltarea metodologică și documentarea proceselor;— sarcina 3 – susținere pentru diseminarea și asistența pentru utilizatori.
Lot 2
Susținere pentru realizarea de statistici privind deșeurile de ambalaje.
Licitația va acoperi maximum două perioade a câte 24 luni, fiecare făcând obiectul unui contract separat. Serviciile care urmează să fie achiziționate pe întreaga perioadă a contractului sunt estimate la 738 de om-zile.Astfel cum se detaliază la punctul 1.4.2.3 din caietul de sarcini al licitației, există cinci sarcini după cum urmează:— sarcina 1 – susținere pentru întreținerea chestionarului;— sarcina 2 – validarea aprofundată a datelor;— sarcina 3 – dezvoltare metodologică;— sarcina 4 – susținerea diseminării datelor colectate;— sarcina 5 – susținere cu privire la resursa proprie referitoare la deșeurile de ambalaje din plastic.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2023/S 199-623786
Anunţ de participare
16/10/2023 00:00