Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizare de servicii de asistență analitică și metodologică
Autoritate contractantă:
The European Labour Authority
Data de publicare pe TED:
14/08/2023
Termen pentru primirea ofertelor:
28/09/2023
Status:
Închisă
Informaţii
ELA/2023/OP/0031
Furnizare de servicii de asistență analitică și metodologică
Contractul-cadru acoperă servicii analitice, inclusiv compilarea și analiza datelor structurale privind piața forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, analiza nevoilor de informații, inventarierea surselor de informații existente, asistență metodologică pentru colectarea și compilarea de date, dezvoltarea de modele analitice și implementarea și analiza de sondaje.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
2
Contract-cadru
12,500,000.00 EUR
73210000
Condiții de participare
A se consulta dosarul licitației.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
14/08/2023 00:00
28/09/2023 16:00
29/09/2023 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Compilarea și analiza datelor cantitative, metode mixte.
Contractantului pentru acest lot i se va solicita să identifice, să compileze, să analizeze și să prezinte date statistice din surse externe, precum Eurostat sau alte instituții ale UE, precum și organisme internaționale, birouri naționale de statistică, la nivelul UE sau date administrative naționale, date provenite din anchete disponibile la nivel internațional sau în țările europene.
Lot 2
Analiza și cartografierea calitativă, metode mixte
Contractantului pentru acest lot i se va solicita să identifice, să compileze, să analizeze și să prezinte date calitative din surse externe.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2023/S 166-524023
Erată
30/08/2023 00:00
2023/S 155-492602
Anunţ de participare
14/08/2023 00:00