Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru multiplu pentru contractarea de studii şi de alte servicii de sus...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data de publicare pe TED:
18/10/2012
Termen pentru primirea ofertelor:
30/11/2012
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
ENTR/172/PP/2012/FC.
Contract-cadru multiplu pentru contractarea de studii şi de alte servicii de susţinere în materie de analize şi de evaluări ale impactului.
Sarcinile exacte vor fi specificate în cererile pentru servicii lansate pentru fiecare lot în vederea încheierii de contracte specifice. În ceea ce priveşte serviciile legate de analiza impactului, misiunile specifice vor acoperi, integral sau parţial, sarcinile descrise în liniile directoare ale Comisiei privind analizele impactului, în anexele la acestea şi în orientarea operaţională (în special, în orientarea operaţională cu privire la „dovedirea competitivităţii”). Temele vor viza, în principal, iniţiativele care afectează întreprinderile şi sectoarele industriale, precum şi piaţa internă de bunuri din UE. A se vedea http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm În ceea ce priveşte evaluările, misiunile specifice vor acoperi diferite tipuri de studii şi de servicii pentru evaluarea relevanţei, eficacităţii, eficienţei, utilităţii şi durabilităţii activităţilor UE, inclusiv măsuri individuale, politici sectoriale* şi programe legate de cheltuieli. * A se vedea verificarea adecvării COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brSarcinile vor fi încheiate, în general, cu livrarea unui raport pregătit în conformitate cu specificaţiile tehnice convenite în contractul specific. Activităţile pot viza, de asemenea, furnizarea de asistenţă în favoarea Comisiei cu privire la consultarea părţilor interesate sau la organizarea de ateliere, de conferinţe şi de seminarii pe teme privind analiza şi evaluarea impactului. Sarcinile legate de acest tip de servicii ar putea include pregătirea documentelor de bază/de dezbatere, susţinerea de prezentări şi furnizarea de cursuri de formare, precum şi elaborarea de rapoarte de sinteză privind rezultatele.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Analize ale impacturilor asupra sectoarelor de produse şi de servicii industriale
Acest lot va viza în special impactul potenţial al măsurilor UE asupra activităţii economice la nivel sectorial sau global. Acesta va avea ca obiectiv specific analiza modului în care structura, competitivitatea şi potenţialul de creştere al sectorului (sectoarelor) sunt afectate de măsurile UE. Acesta ar putea include impactul asupra inovaţiei, analizând determinanţii precum costul inovaţiilor, disponibilitatea finanţării şi factorii de piaţă (incertitudinea cu privire la cererea de noi bunuri şi servicii).
Lot 2
Analiza impacturilor asupra întreprinderilor
Acest lot va viza în special impacturile iniţiativelor UE asupra întreprinderilor, asupra comportamentului şi a răspunsului acestora la schimbările în materie de reglementare. Acesta va necesita, printre altele, colectarea de microdate din studiile întreprinderilor sau din bazele de date ale întreprinderilor şi, dacă este necesar, utilizarea de modele teoretice sau econometrice. Acesta va contribui, de exemplu, la analiza schimbărilor survenite la nivelul costurilor de reglementare sau în structura stimulentelor pentru înfiinţarea şi extinderea întreprinderilor. Rezultatele ar putea servi drept bază pentru conceperea de politici având ca scop promovarea antreprenoriatului.
Lot 3
Analiza costurilor şi a beneficiilor politicilor UE în materie de întreprinderi şi industrie
Acest lot va fi utilizat în special pentru analiza costurilor şi a beneficiilor politicilor şi ale iniţiativelor UE în materie de întreprinderi şi industrie. Acesta ar putea furniza, printre altele, date calitative şi cantitative a căror monetizare este dificilă din cauza absenţei preţurilor de pe piaţă (de exemplu, impacturile asupra sănătăţii şi vieţii umane sau asupra mediului). Acesta ar putea necesita aplicarea de metode bazate pe preferinţe specificate (de exemplu evaluarea contingentă) sau pe preferinţe revelate (de exemplu metoda preţurilor hedonice). Conform metodei de evaluare contingentă, valoarea, de exemplu, a unui impact asupra mediului poate fi evaluată întrebând părţile interesate cu privire la suma de bani pe care ar acceptat s-o plătească pentru a nu suferi un impact negativ asupra sănătăţii sau cu privire la suma de bani pe care ar trebui s-o primească pentru a compensa un impact negativ asupra sănătăţii. Pentru a obţine rezultate de valoare, astfel de studii trebuie realizate conform condiţiilor foarte stricte descrise în literatura de specialitate, la fel ca şi analizele statistice aferente.Conform metodei preţurilor hedonice, valoarea, de exemplu, a unui impact asupra sănătăţii poate fi evaluată indirect prin intermediul unei pieţe conexe: de exemplu, diferenţa salarială dintre activităţi riscante şi neriscante oferă o estimare a valorii riscului şi deci a valorii potenţialului prejudiciu adus sănătăţii.
Lot 4
Evaluarea programelor, a legislaţiei, a politicilor şi a altor activităţi ale UE
Acest lot vizează evaluarea serviciilor prestate pe parcursul sau după implementarea activităţilor Comisiei sau a politicilor Uniunii Europene care se înscriu în sfera de competenţe a DG Întreprinderi şi Industrie. Acesta vizează în primul rând acoperirea evaluării programelor, a politicilor şi a măsurilor legislative. Sarcinile din cadrul lotului 4 se vor finaliza cu livrarea unui raport de evaluare pregătit conform termenilor de referinţă furnizaţi de serviciul căruia i-a fost încredinţată respectiva sarcini, respectând în acelaşi timp principiile obiectivităţii, fiabilităţii şi evaluării bazate pe dovezi.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2012/S 201-329627
Anunţ de participare
18/10/2012 00:00