Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru pentru prestarea de servicii de informare şi de comunicare în dom...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
30/01/2013
Termen pentru primirea ofertelor:
13/03/2013
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Contract-cadru pentru prestarea de servicii de informare şi de comunicare în domeniul mediului (5 loturi).
Comunicarea externă în cadrul DG Mediu este considerată parte integrală a funcţionării generale – susţinere pentru conceperea şi implementarea politicii. Prin urmare, în strânsă colaborare cu unităţile politice tehnice, Unitatea pentru comunicare şi echipa responsabilă cu publicaţiile organizează periodic activităţi care vizează:— consolidarea înţelegerii, a susţinerii şi a acceptării politicilor direcţiei generale;— o mai bună informare cu privire la activităţile DG Mediu şi promovarea profilului Comisiei ca actor principal în probleme de mediu pe plan internaţional;— susţinerea unei societăţi eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor prin creşterea gradului de sensibilizare a publicului general cu privire la aspectele legate de mediu şi prin încurajarea cetăţenilor de a întreprinde acţiuni pozitive;— încurajarea părţilor interesate şi a liderilor de opinie să adopte şi să promoveze acţiuni ecologice în domeniul lor de activitate, şi anume prin facilitarea schimbului de bune practici şi prin recompensarea eforturilor constante.Contractul are ca obiectiv garantarea faptului că DG Mediu dispune de instrumente pentru achiziţionarea de servicii externe necesare pentru implementarea eficientă, eficace şi coerentă a activităţilor sale de comunicare externă. Serviciile vizate de această licitaţie sunt grupate în 5 loturi corespunzătoare sectoarelor profesionale date:— lotul 1 „Organizare de evenimente şi de expoziţii, materiale şi servicii”;— lotul 2 „Servicii de publicare în format tipărit şi electronic, concepere de aplicaţii, redactare, proiectare grafică, traduceri şi activităţi editoriale”;— lotul 3 „Evaluare a activităţilor şi a produselor de comunicare”;— lotul 4 „Articole promoţionale şi kituri pentru participanţi”;— lotul 5 „Producţie audiovizuală şi susţinere pentru producţiile televizate, radiofonice şi web”.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
30/01/2013 00:00
N/A
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Organizare de evenimente şi expoziţii, materiale şi servicii
Acest lot acoperă de la „A la Z” organizarea de evenimente şi de expoziţii, inclusiv:— etapa conceptuală (de exemplu, propunerea de idei creative pentru evenimente, sugerarea de agende, formularea de propuneri de standuri etc.);— susţinere logistică înainte/pe parcursul/după eveniment (de exemplu, căutarea şi închirierea de locaţii; furnizarea întregului mobilier şi a tuturor echipamentelor tehnice necesare; fabricarea, montarea şi demontarea de standuri; furnizarea de materiale promoţionale şi servicii etc.);— susţinere pentru gestionarea proiectului înainte/pe parcursul/după eveniment (precum, de exemplu, stabilirea listelor cu invitaţi, gestionarea înregistrărilor, gestionarea oratorilor, promovarea evenimentului în rândul părţilor interesate şi în cadrul mass-media, identificarea şi coordonarea cu subcontractanţii relevanţi, punerea la dispoziţie de personal pentru recepţie, luare de notiţe şi întocmirea de procese-verbale ale conferinţelor etc.);— evaluare după eveniment (de exemplu, sondaj privind gradul de satisfacţie al participanţilor, raport privind participarea etc.).
Lot 2
Servicii de publicare în format tipărit şi electronic, concepere de aplicaţii, redactare, proiectare grafică, traduceri şi activităţi editoriale
Acest lot acoperă servicii legate de:— asistenţă editorială;— traduceri;— proiectarea grafică;— aşezare în pagină;— dezvoltare de anunţuri publicitare online;— dezvoltare de aplicaţii.
Lot 3
Evaluare a activităţilor şi a produselor de comunicare
Acest lot acoperă servicii legate de evaluarea acţiunilor sau a instrumentelor de comunicare în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a eficacităţii activităţilor de comunicare externă a DG Mediu, inclusiv:— definirea obiectivelor şi a indicatorilor;— definirea metodologiei corespunzătoare;— implementarea;— elaborarea de rapoarte care să conţină concluzii, „lecţii învăţate”, formularea de recomandări.
Lot 4
Articole promoţionale şi kituri pentru participanţi
Serviciile acoperite de acest lot vizează:— producerea şi livrarea de articole promoţionale personalizate;— furnizarea, montarea şi livrarea de kituri pentru participanţi/insigne pentru delegaţi.
Lot 5
Producţie audiovizuală şi susţinere pentru producţiile televizate, radiofonice şi web
Serviciile acoperite de acest lot vizează:— strategie de comunicare audiovizuală şi analiză de piaţă;— producerea de materiale audiovizuale pentru utilizare atât pe canale media tradiţionale şi noi (precum rapoarte, documentare, materiale video, ştiri video, anunţuri publicitare televizate, filme de animaţie, videoclipuri şi alte materiale audiovizuale care să fie difuzate la televiziune, pe DVD-uri sau publicate pe site-uri ale Comisiei sau în alte locaţii);— comercializarea şi diseminarea de produse audiovizuale;— monitorizarea şi raportarea impacturilor;— acoperirea evenimentelor.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2013/S 021-031908
Anunţ de participare
30/01/2013 00:00