Detalii licitaţie

Titlu:
Formare în domeniul gestionării inovării și întreprinderilor: dezvoltarea capaci...
Autoritate contractantă:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data de publicare pe TED:
03/09/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
03/10/2016
Status:
Închisă
Informaţii
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Formare în domeniul gestionării inovării și întreprinderilor: dezvoltarea capacităților în cadrul Rețelei întreprinderilor europene și susținerea membrilor asociați în domeniul inovării din cadrul IMM-urilor.
Licitația are ca obiect punerea la dispoziție de cursuri de formare în domeniul gestionării inovării și al gestionării întreprinderilor/inovării industriale. Obiectivul este de a îmbunătăți cunoștințele și competențele legate de gestionarea inovării în cadrul a 2 grupuri-țintă distincte: — organizații de sprijin pentru întreprinderi care sunt partenere în cadrul Rețelei întreprinderilor europene; — un grup de cercetători cu experiență care își desfășoară activitatea temporar în cadrul unor IMM-uri, în contextul programului-pilot european „SME innovation associate”. În cele din urmă, cursurile de formare puse la dispoziție vor contribui la o mai bună disponibilitate a competențelor de gestionare a inovării și a serviciilor de consultanță pentru IMM-uri, permițându-le astfel acestora să gestioneze procesele de inovare în mod mai eficient și cu un impact economic mai ridicat. Această licitație este împărțită în 2 loturi: — lotul 1: continuarea dezvoltării capacității în materie de consultanță în domeniul gestionării inovării în cadrul Rețelei întreprinderilor europene; — lotul 2: formare de bază privind gestionarea inovării industriale în contextul programului-pilot european „SME innovation associate”.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
N/A
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Continuarea dezvoltării capacității în materie de consultanță în domeniul gestionării inovării în cadrul Rețelei întreprinderilor europene Lotul 1 din cadrul acestei licitații are ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor de susținere a gestionării inovării pentru IMM-uri prestate de Rețeaua întreprinderilor europene. În acest scop, este nevoie de un mediu de formare pentru dezvoltarea și extinderea competențelor consilierilor din domeniul gestionării inovării care își desfășoară activitatea în cadrul Rețelei întreprinderilor europene, care să asigure: — o formare introductivă generală în domeniul „gestionării inovării” pentru membrii personalului care încă nu cunosc aceste sarcini de consultanță; — o formare specializată/consolidarea capacității în ceea ce privește diferite componente și procese ale sistemelor de gestionare a inovării din cadrul IMM-urilor. Ca rezultat al acestui contract, se dorește ca un număr maxim de experți în domeniul inovării din cadrul Rețelei întreprinderilor europene care prestează servicii de „consolidare a capacităților de gestionare a inovării ale IMM-urilor” să beneficieze de formare și să își extindă cunoștințele în domeniul consultanței privind gestionarea inovării. Aceste competențe nou-dobândite vor fi utilizate imediat în cadrul rețelei pentru acordarea de susținere pentru gestionarea inovării. Acestea vor contribui, de asemenea, la extinderea accesului IMM-urilor la consultanță calificată în domeniul gestionării inovării pe întreg teritoriul UE.
Lot 2 Formare de bază privind gestionarea inovării industriale în contextul programului-pilot european „SME innovation associate” Se dorește punerea la dispoziție a aproximativ 12 zile lucrătoare de formare pentru fiecare membru asociat în domeniul inovării, inclusiv formare online. Participarea la acest program de formare este obligatorie pentru toți membrii asociați în domeniul inovării care fac parte din acțiunea-pilot INNOSUP-2-2016. Se estimează că până la 90 de membri asociați în domeniul inovării și până la 90 de supraveghetori vor fi eligibili să beneficieze de formare. Ca rezultat al formării, membrii asociați în domeniul inovării, care cel mai probabil sunt titulari de diplome de doctorat în domenii tehnice, vor dobândi o calificare suplimentară specifică ce le va permite să acționeze în calitate de „manageri în domeniul inovării” și, în special, în IMM-uri sprijinite prin granturi atribuite în baza INNOSUP-02-2016 (programul-pilot „Innovation associate”). Programul de formare ar trebui, de asemenea, să susțină monitorizarea și aplicarea la scară largă a ideilor în proiecte/produse de cercetare, prin punerea la dispoziție a unor sesiuni specifice privind mecanismele de finanțare de la nivel european pentru o perioadă de 1-2 zile lucrătoare. Pe lângă susținerea explorării a celor până la 90 de idei de inovare în întreprinderi selectate în baza programului „SME Innovation associate”, formarea ar putea reprezenta, de asemenea, oportunitatea de a învăța și a dezvolta.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2016/S 170-305421 Anunţ de participare 03/09/2016 00:00