Detalii licitaţie

Titlu:
Exploatarea serviciului de catering al Curții de Conturi Europene.
Autoritate contractantă:
European Court of Auditors (ECA)
Data de publicare pe TED:
21/03/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
25/11/2017
Status:
Închisă
Informaţii
CPN 597.
Exploatarea serviciului de catering al Curții de Conturi Europene.
Obiectivul licitației este de a încheia 2 contracte-cadru având ca obiect: — lotul 1: exploatarea serviciului de catering al Curții de Conturi Europene; — lotul 2: realizarea de controale cantitative și calitative ale serviciilor de catering din cadrul Curții de Conturi Europene.
Servicii
Procedură competitivă cu negociere
Închisă
Bifat
Etape cheie
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Exploatarea serviciului de catering al Curții de Conturi Europene
Exploatarea serviciului de catering va trebui să acopere următoarele servicii: 1) exploatarea unui restaurant pentru personal: restaurantul destinat membrilor personalului este situat la adresa 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, la parterul clădirii K3. Restaurantul dispune de aproximativ 400 de locuri și de o bucătărie complet echipată la subsol; 2) exploatarea a 2 cantine (K2 și K3) cu servire rapidă: cantinele din clădirile K2 și K3 dispun de aproximativ 68, respectiv 80 de locuri. Cantina din clădirea K2 dispune de un birou alăturat. Cele 2 cantine funcționează cu autoservire; 3) exploatarea unei săli de mese modulare pentru cadrele de conducere (prânzuri, dineuri, recepții), situată la etajul 6 al clădirii K3. Această sală de mese poate fi compartimentată și poate găzdui simultan maximum 3 prânzuri și 1 cocktail, ceea ce înseamnă 170 de persoane în picioare în cadrul unui cocktail sau bufet și 120 de persoane în cadrul unui prânz sau dineu. Sala de mese pentru cadrele de conducere din clădirea K3 dispune de o bucătărie complet echipată; 4) prestarea următoarelor servicii auxiliare, pentru care contractantul nu beneficiază de nicio exclusivitate: i. pauză de cafea, servire de cafea în sălile de reuniune și spații destinate servirii cafelei; ii. închirierea și întreținerea aparatelor de cafea și a dozatoarelor de apă, livrarea de băuturi în birourile membrilor, livrarea și instalarea consumabilelor conexe, cum ar fi bidoanele de rezervă; iii. distribuitoare automate (distribuitoare de băuturi, de gustări, de sandvișuri etc.); iv. asistență în favoarea Curții prin punerea la dispoziție de personal de servire (șef de sală, spălători de vase și un bucătar) pentru recepțiile organizate de Curte. Contractul pentru lotul 1 este un contract mixt, prin care, pe de o parte, Curtea încredințează contractantului gestionarea diverselor servicii în cadrul unei concesiuni [„partea de concesiune”, corespunzătoare serviciilor de la punctele 1, 2 și punctul 4(iii)] și, pe de altă parte, se stabilesc condițiile pentru contractele specifice vizând prestarea de servicii de catering care pot fi atribuite de Curte contractantului, prin intermediul bonurilor de comandă, pe durata contractului [„partea de contract-cadru de servicii”, corespunzătoare serviciilor de la punctul 3 și punctul 4(i), (ii) și (iv)].
Lot 2
Realizarea de controale cantitative și calitative ale serviciilor de catering din cadrul Curții de Conturi Europene
Curtea caută un prestator de servicii care să îi acorde asistență în cadrul misiunii sale de control al bunei execuții a contractului de catering (lotul 1). Prin exploatarea serviciului de catering se înțelege exploatarea unui restaurant pentru personal, exploatarea a 2 cantine (K2 și K3) cu servire rapidă și exploatarea unei săli de mese pentru cadrele de conducere (prânzuri, dineuri, recepții) în scopuri de catering de protocol și pentru evenimente.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 065-121760
Erată
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Anunţ de participare
21/03/2017 00:00