Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii juridice.
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data de publicare pe TED:
23/03/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
18/04/2017
Status:
Închisă
Informaţii
1701/G2/N.
Servicii juridice.
Obiectul acestei proceduri constă în prestarea de servicii juridice împărțite în 5 loturi: lotul 1: dreptul comercial neerlandez, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție (contract-cadru cu 1 contractant); lotul 2: dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul fiscal, dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor de securitate socială și legislația în materie de sănătate și securitate (contract-cadru cu 1 contractant); lotul 3: dreptul achizițiilor publice al UE, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului (contract-cadru cu 1 contractant); lotul 4: dreptul comercial belgian, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție (contract-cadru cu 1 contractant); lotul 5: legislația UE privind ocuparea forței de muncă și funcția publică, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului (contract-cadru multiplu cu 3 contractanți – reluarea procedurii concurențiale).
Servicii
Procedură competitivă cu negociere
Închisă
Bifat
Etape cheie
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Lotul 1: Dreptul comercial neerlandez, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție
Lotul 1: Contractele Europol sunt în general reglementate de dreptul Uniunii, completat, dacă este necesar, de dreptul neerlandez. Instanțele din Haga au competență în privința litigiilor legate de interpretarea și/sau aplicarea contractului. Întrucât Europol nu dispune de un avocat neerlandez calificat la nivel intern, are nevoie ocazional de consiliere juridică privind aspectele legate de dreptul comercial neerlandez. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului neerlandez, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.
Lot 2
Lotul 2: Dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul fiscal, dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor de securitate socială și legislația în materie de sănătate și securitate
Pentru lotul 2: Europol aplică normele de sănătate și securitate aflate în vigoare în Țările de Jos. Ocazional, este nevoie de consiliere juridică privind aspecte legate de dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor, dreptul securității sociale și dreptul fiscal.
Lot 3
Lotul 3: Dreptul achizițiilor publice al UE, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului
Lotul 3: Europol dispune de experți juridici interni în domeniul achizițiilor publice. Aceasta înseamnă că activitățile de bază se vor realiza la nivel intern, iar consilierea juridică va viza detalii specifice (de exemplu, contribuții critice referitoare la apărările redactate de Europol), recomandări tactice și eventuale traduceri în limba franceză. Echipa juridică a Europol trebuie implicată și consultată în fiecare etapă a procedurilor.
Lot 4
Lotul 4: Dreptul comercial belgian, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție
Pentru lotul 4: Europol participă la procedurile de achiziții publice interinstituționale (adică procedurile de licitație organizate de Comisia UE în numele instituțiilor și agențiilor UE). Contractele rezultate în urma acestora sunt reglementate de dreptul belgian și intră în competența jurisdicțională a instanțelor din Bruxelles. Ocazional, Europol are nevoie de consiliere de specialitate privind dreptul comercial general belgian. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului belgian, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.
Lot 5
Legislația UE privind ocuparea forței de muncă și funcția publică, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului
Pentru lotul 5: Europol angajează funcționari publici în temeiul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Europol dispune de experți juridici interni și dorește să aibă posibilitatea (însă nu și obligația) de a recurge la serviciile unei firme de avocatură în baza unui contract-cadru care ar putea rezulta în urma acestei proceduri de licitație. Echipa juridică a Europol trebuie implicată și consultată în fiecare etapă a procedurilor.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 058-107188
Anunţ de participare
23/03/2017 00:00