Detalii licitaţie

Titlu:
Programe de studii avansate în materie de leadership și management executiv.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
29/04/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
19/06/2017
Status:
Închisă
Informaţii
VP-1387.
Programe de studii avansate în materie de leadership și management executiv.
BEI lansează o licitație cu scopul de a selecta furnizori care să pună la dispoziție programe de dezvoltare în materie de leadership, care constau în sesiuni colective formale de formare, evenimente personalizate și asistență individuală. BEI caută furnizori cu o vastă și durabilă experiență în elaborarea și desfășurarea de programe și ateliere personalizate de dezvoltare în materie de leadership într-un mediu internațional (companii private și organizații publice).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Program în materie de viitor leadership (Emerging leadership programme – ELP) Serviciile prestate în baza acestui lot acoperă formarea care vizează dezvoltarea de competențe în materie de conștientizare, comunicare și lucru în echipă. Auditoriul este format din profesioniști de rang superior cu potențial de a accede la un rol de conducere pe termen scurt și mediu (între 1 și 3 ani). Profesioniștii de rang superior cu potențial de a accede la un rol de conducere dețin o diplomă universitară și, de obicei, au peste 10 ani de experiență în domeniul lor de expertiză specific. Aceștia au deținut mai multe funcții pentru care cerințele și sarcinile au fost suficient de diverse, astfel încât să le permită să dobândească diferite seturi de abilități și cunoștințe necesare pentru a gestiona o echipă și provocările sale operaționale și legate de personal. Durata prevăzută pentru fiecare sesiune de formare din cadrul programului este de 3 zile. Aceasta poate fi asigurată fie în zile consecutive, fie în zile neconsecutive de-a lungul unei perioade de 3 luni. BEI se așteaptă să desfășoare între 2 și 4 sesiuni de formare pe an în cadrul programului.
Lot 2 Programul de bază în materie de leadership (Foundation of leadership programme – FLP) Serviciile prestate în baza acestui lot acoperă formarea care vizează dezvoltarea de competențe în materie de gestionare a altor persoane și de trecere de la o funcție de specialist la o funcție de șef de echipă: auditoriul este format din șefi de unitate recent numiți sau recrutați, care reprezintă primul nivel managerial conform ierarhiei personalului BEI; durata prevăzută pentru fiecare sesiune de formare din cadrul programului este de 4 zile, de două ori 2 zile consecutive (2 x 2 zile) de-a lungul unei perioade de 3 luni; BEI se așteaptă să desfășoare între 2 și 4 sesiuni de formare pe an în cadrul programului; în plus, o zi opțională pentru absolvenți (sesiune de monitorizare) poate fi organizată o dată pe an la cererea BEI pentru toți participanții anteriori la acest program.
Lot 3 Program de dezvoltare în materie de leadership (Leadership development programme – LDP) Serviciile prestate în baza acestui lot acoperă formarea managerilor pentru a-i ajuta să devină lideri. Competențele care trebuie dezvoltate sunt următoarele: auditoriul este format din șefi de serviciu recent numiți sau recrutați, care reprezintă al doilea nivel managerial conform ierarhiei personalului BEI (management de nivel mediu); durata prevăzută pentru fiecare sesiune de formare din cadrul programului este de 6 zile, de două ori 3 zile consecutive (2 x 3 zile) de-a lungul unei perioade de 3 luni.
Lot 4 Program de dezvoltare avansată în materie de leadership (Advanced leadership development programme – ALDP) Serviciile prestate în baza acestui lot acoperă formarea care vizează dezvoltarea de competențe în materie de coordonare a sistemelor și complexității, de strategie și viziune, de tranziție către poziții de lider. Auditoriul este format din șefi de departament și șefi de direcție (denumiți și directori) recent numiți sau recrutați, care reprezintă al treilea și al patrulea nivel managerial în ierarhia personalului BEI (management executiv de rang superior).
Lot 5 Program în materie de leadership pentru directorii executivi de rang superior (Senior executive leadership programme – SELP) Acest program este similar cu programele educaționale oferite directorilor executivi de către principalele universități și școli de afaceri privind subiecte legate de leadership relevante pentru managerii de rang superior ai băncii. Acest program este propus pentru completarea programului ALDP din cadrul lotului 4. Banca are ca scop semnarea unui acord-cadru multiplu cu un număr de minimum 3 și maximum 5 prestatori de servicii, pentru a putea alege între mai multe programe SELP, luând în considerare obiectivele de formare specifice ale persoanei în cauză, agenda sa și datele disponibile pentru cursuri. Auditoriul este format din șefi de departament și șefi de direcție (denumiți și directori), care reprezintă al treilea și al patrulea nivel managerial în ierarhia personalului BEI (management executiv de rang superior). Durata prevăzută pentru fiecare sesiune de formare este de minimum 3 și maximum 10 zile consecutive sau neconsecutive.
Lot 6 Program de studii avansate în materie de management executiv (Executive masterclass programme – EMP) În cadrul acestui program, vor fi propuse mai multe subiecte pentru a completa programele ELP, FLP, LDP și ALDP. Studiile avansate vor fi concepute pentru a oferi participanților oportunitatea de a reflecta asupra celor mai noi subiecte legate de leadership, precum și de a-și aprofunda propria practică pentru o abordare educațională și o dezvoltare durabile. Banca are ca scop semnarea unui acord-cadru multiplu cu un număr de minimum 3 și maximum 5 prestatori de servicii, pentru a putea avea mai multe opțiuni de alegere între diferite metodologii și conținuturi de studii avansate cel mai bine adecvate pentru diferite categorii de auditoriu și pentru a atinge diferite obiective. De fiecare dată când banca are nevoie de un program EMP, va trimite o cerere de misiune pentru servicii tuturor prestatorilor de servicii și va selecta doar 1 prestator de servicii pentru misiunea respectivă, în conformitate cu articolul 4 din acordul-cadru. Auditoriul este același ca pentru ELP, FLP, LDP și ALDP. Durata prevăzută pentru sesiunile de formare este de minimum 1/2 zi și maximum 1 zi, la sediul BEI din Luxemburg. Vor fi organizate între 2 și 4 sesiuni de formare pe an.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2017/S 099-195195 Erată 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Anunţ de participare 29/04/2017 00:00