Detalii licitaţie

Titlu:
Licitarea certificatelor de emisii și supravegherea pieței carbonului.
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
30/05/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
12/07/2017
Status:
Închisă
Informaţii
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Licitarea certificatelor de emisii și supravegherea pieței carbonului.
În cadrul a 3 loturi diferite, contractanții vor furniza expertiză în domeniul juridic, economic, financiar și în domeniului contabilității și al auditului pentru a oferi asistență Comisiei în cadrul activității sale legate de asigurarea integrității și fiabilității licitării certificatelor de emisii în cadrul EU ETS și a pieței carbonului prin elaborarea legislației relevante, implementarea și monitorizarea sa, procedurile de achiziții și angajamentele contractuale, precum și de asigurarea gestionării oportune și eficiente a problemelor, incidentelor și a situațiilor de criză. A se avea în vedere că anunțul de intenție cu privire la această licitație a fost publicat în JO 2016/S 103-183492 din 31.5.2016 cu titlul „Asistarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 („Regulamentul privind licitațiile”) și a cadrului de supraveghere a pieței în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii”.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Asistență juridică
Contractul-cadru pentru lotul 1 va avea o durată inițială de 24 de luni și va fi reînnoit automat de 2 ori (cu o durată totală maximă de 72 de luni). Contractantului (contractanților) contractului-cadru pentru lotul 1 i (li) s-ar putea solicita furnizarea următoarelor servicii: 1) asistență juridică pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea legislației aplicabile pieței primare și secundare a certificatelor de emisii din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii; 2) asistență juridică pentru gestionarea contractelor; 3) asistență juridică pentru achiziția comună a platformei comune de licitație sau a autorității de monitorizare a licitațiilor; 4) asistență juridică pentru gestionarea acordurilor de achiziție comună; 5) sarcini de coordonare și de predare. Pentru detalii suplimentare, a se consulta dosarul licitației (a se vedea secțiunea 2.3 din caietul de sarcini al licitației).
Lot 2
Analiza pieței economice și financiare
Contractul-cadru pentru lotul 2 va avea o durată inițială de 24 de luni și va fi reînnoit automat de 2 ori (cu o durată totală maximă de 72 de luni). Contractantului (contractanților) contractului-cadru pentru lotul 2 i (li) s-ar putea solicita furnizarea următoarelor servicii: 1) analiza economică și financiară a funcționării piețelor carbonului; 2) consiliere economică și financiară pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea legislației aplicabile pieței primare și secundare a certificatelor de emisii din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii; 3) consiliere economică și financiară pentru gestionarea contractelor; 4) consiliere și asistență economice și financiare pentru achiziția platformei comune de licitație sau a autorității de monitorizare a licitațiilor; 5) consiliere economică și financiară pentru gestionarea acordurilor de achiziție comună; 6) sarcini de coordonare și de predare. Pentru detalii suplimentare, a se consulta dosarul licitației (a se vedea secțiunea 2.3 din caietul de sarcini al licitației).
Lot 3
Servicii de contabilitate și de audit
Contractul-cadru pentru lotul 3 va avea o durată inițială de 24 de luni și va fi reînnoit automat de 2 ori (cu o durată totală maximă de 72 de luni). Contractantului (contractanților) contractului-cadru pentru lotul 3 i (li) s-ar putea solicita furnizarea următoarelor servicii: 1) servicii de contabilitate și de audit pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind licitațiile, inclusiv audit de conformitate a punerii în aplicare a Regulamentului privind licitațiile de către platformele de licitație; 2) servicii de contabilitate și de audit pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea legislației UE privind piețele financiare aplicabile pieței primare și secundare a certificatelor de emisii; 3) servicii de contabilitate și de audit pentru procedurile de achiziții publice privind desemnarea platformei comune de licitație și a autorității de monitorizare a licitațiilor, inclusiv asistență pentru stabilirea cerințelor financiare și a structurii costurilor, precum și pentru evaluarea situației financiare a candidaților sau a ofertanților; 4) asistență în materie de contabilitate și de audit cu privire la contractele cu platforma comună de licitație și autoritatea de monitorizare a licitațiilor, inclusiv audit operațional privind prestarea serviciilor în baza acestor contracte și audit pentru determinarea costurilor, a variației costurilor și a estimării revizuirii prețurilor conexe în baza acestor contracte; 5) sarcini de predare. Pentru detalii suplimentare, a se consulta dosarul licitației (a se vedea secțiunea 2.3 din caietul de sarcini al licitației).
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 102-203754
Anunţ de participare
30/05/2017 00:00