Detalii licitaţie

Titlu:
Susţinere pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind comercializarea...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
05/06/2013
Termen pentru primirea ofertelor:
24/07/2013
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Susţinere pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind comercializarea ilegală a lemnului.
Politica Uniunii Europene de combatere a exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent a fost definită încă din 2003 odată cu planul de acţiune privind aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu lemn (FLEGT). Prin acesta a fost propus un pachet de măsuri de susţinere a efortului internaţional de a soluţiona problema. Pentru implementarea planului de acţiune, UE a iniţiat negocieri în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat voluntare (VPA) cu ţările producătoare de lemn (ţări partenere), în temeiul cărora părţile implicate au obligaţia juridică de a pune în aplicare un regim de licenţe şi de a reglementa comerţul cu sortimentele de lemn şi cu produsele din lemn menţionate în acorduri.Date fiind amploarea şi urgenţa problemei, a fost necesară completarea şi consolidarea planului de acţiune FLEGT cu măsuri suplimentare şi, din acest motiv, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind comercializarea ilegală a lemnului; EUTR) a fost adoptat şi a intrat în vigoare la 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmRegulamentul acoperă o gamă largă de produse din lemn enumerate în anexa la acesta utilizând nomenclatura codului vamal a UE. Acesta a devenit aplicabil din 3.3.2013 pentru a oferi timp operatorilor UE, producătorilor de lemn şi statelor membre, precum şi partenerilor comerciali de a se pregăti. Până în iunie 2012, Comisia a adoptat actele fără caracter legislativ necesare: Regulamentul delegat (UE) 363/2012 al Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 607/2012 al Comisiei. În 2013, Comisia a elaborat, în strânsă colaborare cu statele membre, un document orientativ privind EUTR, în care au fost clarificate aspectele specifice ale regulamentului.Cu toate că regulamentele trebuie să se aplice pe întregul teritoriu al UE, statelor membre li se solicită să adopte anumite măsuri specifice şi să îşi asume responsabilitatea pentru aplicarea şi respectarea permanente ale acestora.Obiectivul contractului constă în:1. furnizarea de susţinere Comisiei Europene pentru evaluarea candidaturilor pentru organizaţiile de monitorizare;2. furnizarea de susţinere Comisiei Europene pentru monitorizarea aplicării şi respectării EUTR, astfel cum se specifică mai sus;3. furnizarea de date Comisiei Europene în ceea ce priveşte punctele 1 şi 2 de mai sus, care să fie utilizate pentru revizuirea regulamentului prevăzută pentru 2015.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
05/06/2013 00:00
N/A
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2013/S 107-182396 Anunţ de participare 05/06/2013 00:00