Detalii licitaţie

Titlu:
Asigurări și asistență medicală pentru resurse umane în favoarea Grupului BEI.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
08/09/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
10/10/2017
Status:
Închisă
Informaţii
MHA-1414.
Asigurări și asistență medicală pentru resurse umane în favoarea Grupului BEI.
Grupul BEI (Banca Europeană de Investiții și Fondul european de investiții) intenționează să selecteze prestatori de servicii care să furnizeze asigurări de grup pentru o serie de categorii de risc în numele membrilor personalului Grupului BEI și asistență medicală și repatriere pentru membrii personalului și persoanele aflate în întreținerea acestora.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Asigurarea costurilor medicale în caz de boală profesională și accident; sume forfetare pentru deces accidental și invaliditate în caz de deces sau invaliditate ca urmare a unui accident sau a unei boli profesionale
Grupul BEI dorește să încheie o asigurare împotriva riscurilor în numele personalului său și a altor beneficiari, conform definiției din caietul de sarcini, care să acopere accidentele (indiferent dacă aceste sunt de natură profesională sau nu), precum și bolile profesionale care apar la orice locație de la nivel mondial.
Lot 2
Indemnizații plătibile în caz de deces din cauze naturale
Ca parte a acordului său de asigurare colectivă, Grupul BEI dorește să ofere membrilor personalului său indemnizații în caz de deces din cauze naturale. Decesul ca urmare a sinuciderii trebuie, de asemenea, să fie acoperit.
Lot 3
Asistență medicală și repatriere pentru membrii personalului și persoanele aflate în întreținerea acestora
Serviciul constă în consiliere medicală, asistență medicală și organizarea repatrierii în toate situațiile, cu excepția unui membru al personalului și/sau persoanele aflate în întreținerea acestora care se află în misiune pentru Grupul BEI.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 172-351641
Anunţ de participare
08/09/2017 00:00