Detalii licitaţie

Titlu:
Promovarea aspectelor sociale în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru...
Autoritate contractantă:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data de publicare pe TED:
18/11/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
15/01/2018
Status:
Închisă
Informaţii
EASME/COSME/2017/030.
Promovarea aspectelor sociale în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru întreprinderile din sectorul economiei sociale.
EASME dorește să încheie un contract de servicii pentru promovarea aspectelor sociale în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru întreprinderile din sectorul economiei sociale legate de punerea în aplicare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ și a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind atribuirea contractelor de concesiune. Sarcinile vor consta în pregătirea și organizarea de evenimente de informare și de diseminare cu durata de 1 zi (denumite în continuare „conferințe”) care vizează formarea și sensibilizarea cu privire la aspectele sociale din cadrul procedurilor de achiziții publice, în cel puțin 15 state membre ale UE. Obiectivul conferințelor va fi să ofere îndrumări participanților cu privire la noile dispoziții ale directivelor, să evidențieze oportunitățile și alegerile strategice de care dispun pentru pregătirea documentelor de achiziții publice, precum și de a demonstra modul în care aspectele calitative legate de aspectele și criteriile sociale pot fi integrate în procedurile de achiziții publice.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract de achiziții publice
cel mai economic
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
18/11/2017 00:00
15/01/2018 23:59
16/01/2018 10:30
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 222-460671
Anunţ de participare
18/11/2017 00:00