Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de control al securității, igienei și bunăstării la locul de muncă și c...
Autoritate contractantă:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data de publicare pe TED:
22/11/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
22/12/2017
Status:
Închisă
Informaţii
OIB.02/PO/2017/055/782.
Servicii de control al securității, igienei și bunăstării la locul de muncă și controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare.
Această procedură de achiziții publice are ca obiect încheierea a 2 contracte-cadru pentru prestarea de servicii de inspecție și de control în următoarele domenii: inspecția și controlul aspectelor legate de siguranța, igiena și bunăstarea angajaților; controale sanitare de inspectare și de analiză a alimentelor și băuturilor produse și/sau distribuite în restaurante, restaurante cu autoservire, cantine, creșe, grădinițe și distribuitoare automate. Aceste servicii vor fi prestate în clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană și în clădirile pe care aceasta ar putea avea nevoie să le ocupe sau să le administreze pe parcursul perioadei contractuale, în Regiunea Bruxelles-Capitală și în împrejurimi.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Condiții de participare
ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexele 1.1 și 2.1 „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini. Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului. NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.
ofertantul trebuie să furnizeze: — o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciții, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente; — o declarație privind cifra de afaceri anuală specifică domeniului acoperit de loturile 1 și 2 din prezentul anunț de participare, realizată în ultimele 3 exerciții financiare.
pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri medii anuale specifice pentru cele 3 exerciții financiare de 2 400 000 EUR/an pentru lotul 1 și de 250 000 EUR/an pentru lotul 2.
ofertantul trebuie să furnizeze: lotul 1: — o declarație privind numărul mediu al efectivelor din ultimele 3 exerciții financiare, împărțite în funcție de diferitele categorii de funcții ale membrilor personalului; — o listă cu cele mai importante 5 contracte – în domeniul acoperit de acest lot și executate în ultimii 3 ani. Această listă trebuie să includă suprafața clădirilor inspectate, precum și tipurile de controale efectuate. NB: ofertanții vor trebui să furnizeze dovada experienței în fiecare domeniu acoperit de acest lot, — o dovadă a implementării unui sistem de management al calității (certificare ISO 9001 sau echivalentă); lotul 2: — o dovadă că ofertantul dispune de cel puțin 1 manager/adjunct care va fi responsabil pentru contract, în cazul atribuirii contractului.
lotul 1: — ofertantul va trebui să demonstreze că dispune de 20 de persoane din rândul membrilor personalului tehnic, dintre care 5 ingineri (studii universitare sau studii neuniversitare superioare); — suprafața totală acoperită de cele 5 contracte de referință pe parcursul a 3 ani trebuie să fie de cel puțin 1 000 000 m2 (și anume 333 000 m2/an); — o certificare ISO 9001 sau echivalentă; lotul 2: 1 manager/adjunct (studii universitare sau studii neuniversitare superioare) în domeniul controalelor sanitare de inspectare și de analiză de alimente și băuturi, completate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu.
Etape cheie
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Servicii de control al siguranței, igienei și bunăstării la locul de muncă în clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană
Servicii privind controale tehnice regulate, controale tehnice punctuale, precum și servicii speciale și suplimentare privind aspectele legate de siguranța, igiena și bunăstarea lucrătorilor, pentru toate clădirile ocupate de Comisia Europeană în Bruxelles și în împrejurimi.
Lot 2
Servicii privind controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare și băuturilor
Servicii privind controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare și băuturilor preparate și/sau distribuite în restaurante, restaurante cu autoservire, cantine, creșe, grădinițe, Centrul Interinstituțional European din Overijse și distribuitoare automate, pentru clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană în Bruxelles și în împrejurimi.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2017/S 224-465156
Anunţ de participare
22/11/2017 00:00