Detalii licitaţie

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Titlu:
Furnizarea de personal extern pentru sprijinirea infrastructurii informatice și ...
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
23/12/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
19/03/2018
Status:
Închisă
Informaţii
OP-1455
Furnizarea de personal extern pentru sprijinirea infrastructurii informatice și a serviciilor de operare la Grupul BEI
Obiectivul prezentei cereri de oferte este furnizarea de membri personalului extern și servicii specifice pentru sprijinirea activităților din unitățile organizaționale respective ale Departamentului pentru Tehnologia Informației (IT) a Băncii Europene de Investiții. Această licitație este împărțită în 3 loturi distincte, fiecare lot reprezentând un domeniu tehnic sau domeniu de aplicare diferit: — lotul 1: Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea utilizatorilor finali IT și a serviciilor de gestionare a identității și accesului la sediul Grupului BEI din Luxemburg și a birourilor sale externe din întreaga lume, — lotul 2: Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea operațiunilor de infrastructură IT la sediul Grupului BEI din Luxemburg, — lotul 3: Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea operațiunilor de rețea IT și de comunicare unificată la sediul Grupului BEI din Luxemburg.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea utilizatorilor finali IT și a serviciilor de gestionare a identității și accesului la sediul Grupului BEI din Luxemburg și a birourilor sale externe din întreaga lume
Se va semna un acord-cadru cu un furnizor de servicii. Lotul 1 acoperă serviciile din următoarele domenii: — Servicii de asistență, servicii de suport de prima și a doua linie, — Serviciul de asistență pentru clienți finali, — serviciu de gestionare ale bunurilor pentru serviciile utilizatorului final, — serviciu de gestionare ale bunurilor pentru serviciile utilizatorului final pentru stoc, — Servicii de sprijinire a activităților externe de birou, — Servicii de inginerie pentru utilizatorii finali, — Servicii de inginerie pentru aplicațiile serverului Microsoft, — Servicii de gestionare a identității și accesului. Serviciile vor fi redate prin prezența agenților la fața locului, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Lot 2
Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea operațiunilor de infrastructură IT
Se va semna un acord-cadru cu un furnizor de servicii. Lotul 2 acoperă cu furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea serviciilor de infrastructură IT la sediul Grupului BEI din Luxemburg. Operațiunile de infrastructură IT acoperă activități în următoarele domenii: — Servicii de administrare și inginerie a sistemelor de operare a serverului, — Linux (inclusiv Red Hat), Unix, Windows, — Servicii de administrare și inginerie de vizualizare. VMware, Hyper-V. — Servicii de administrare și inginerie pentru stocare și backup, — Servicii de administrare și inginerie pentru aplicațiile infrastructurii. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — Servicii de administrare și inginerie de monitorizare, planificare, automatizare și coordonare, — Serviciile pentru operațiuni de infrastructură, — Servicii de gestionare a bunurilor și sprijin pentru centru de date, — Servicii de proiectare și arhitectură pentru tehnologia infrastructurii. Serviciile vor fi redate prin prezența inginerilor la fața locului, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Lot 3
Furnizarea de personal și servicii pentru sprijinirea operațiunilor de rețea IT și de comunicare unificată
Se va semna un acord-cadru cu un furnizor de servicii. Lotul 3 acoperă furnizarea de servicii de operare de rețele informatice în următoarele domenii: — Servicii de infrastructură de rețea, — Servicii de arhitectură și proiectare pentru rețele și unități de comunicații unificate, — Servicii de tehnologie de comunicare unificată. Serviciile vor fi redate prin prezența inginerilor la fața locului, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 026-055834
Erată
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Anunţ de participare
23/12/2017 00:00