Detalii licitaţie

Titlu:
Asigurarea protecției juridice pentru personal
Autoritate contractantă:
European Court of Auditors (ECA)
Data de publicare pe TED:
28/04/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
22/05/2019
Status:
Închisă
Informaţii
CPN 634
Asigurarea protecției juridice pentru personal
Curtea de Conturi Europeană cu sediul în Luxemburg dorește să selecționeze un asigurator de protecție juridică pentru personal, cu scopul de a se asigura astfel că membrii personalului beneficiază de o protecție juridică la care să aibă dreptul în cadrul anumitor litigii ocazionate în cadrul funcțiilor lor, mai ales pentru a le reprezenta în solicitări sau în apărare. Procedura conține 2 etape: — în prima etapă, orice operator economic avut în vedere poate solicite participarea, — în a doua etapă, candidații invitați vor fi invitați să-și prezinte ofertele. Contractul este împărțit în 3 loturi. Curtea poate să atribuie contractul fie unui asigurator pentru lotul 1, fie unui asigurator pentru lotul 1 și unui alt asigurator pentru lotul 2, fie unui asigurător pentru lotul 3. Un operator poate prezenta o singură ofertă (lotul 1, lotul 2 sau lotul 3) sau pentru 2 loturi (lotul 1 și lotul 2).
Servicii
Procedură competitivă cu negociere
Închisă
Bifat
Etape cheie
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Protecția juridică a personalului pentru reprezentare la cerere
Contractul de asigurare a protecției juridice care face obiectul lotului 1 are drept obiect asigurarea cheltuielilor de judecată și furnizarea de servicii de consiliere în cazul unui diferend sau al unui litigiu între membrul personalului și o terță parte, în special pentru a reprezenta la cerere membrul personalului, pentru a-și exercita anumite drepturi într-o procedură civilă, penală, administrativă sau pentru a obține o soluție amiabilă a prejudiciului suferit. Membrul personalului, beneficiar al asigurării de protecție juridică, acționează în calitate de ”victimă” în sensul larg al cuvântului.
Lot 2
Protecția juridică a personalului pentru reprezentare în apărare
Contractul de asigurare a protecției juridice care face obiectul lotului 2 are drept obiect asigurarea cheltuielilor de judecată sau furnizarea de servicii de consiliere în cazul unui diferend sau al unui litigiu între membrul personalului și o terță parte, în special pentru a apăra membrul personalului, pentru a-și exercita anumite drepturi într-o procedură civilă, penală, administrativă. Membrul personalului, beneficiar al asigurării de protecție juridică, acționează în calitate de ”inculpat” în sensul larg al cuvântului.
Lot 3
Protecția juridică a personalului atât pentru reprezentare la cerere cât și în apărare
Contractul de asigurare a protecției juridice care face obiectul lotului 3 este de a acoperi costurile procedurii sau furnizarea de servicii de consiliere în situațiile cuprinse în loturile 1 și 2, pe care membrii personalului în beneficiul cărora se acordă protecție juridică, acționează ca victime sau inculpați.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 083-185960
Anunţ de participare
28/04/2018 00:00