Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de cursuri de formare pentru investigatorii de accidente
Autoritate contractantă:
European Maritime Safety Agency
Data de publicare pe TED:
16/06/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
13/07/2018
Status:
Închisă
Informaţii
EMSA/OP/14/2018
Furnizarea de cursuri de formare pentru investigatorii de accidente
Obiectivul contractului este elaborarea și furnizarea de cursuri de formare legate de investigarea accidentelor maritime și elaborarea materialelor de formare relevante, inclusiv prezentări, exerciții, cazuri de utilizare și note explicative. Cursurile sunt împărțite în 2 loturi separate, pentru care se va încheia câte un contract-cadru separat de servicii, cu următoarele obiecte: — Lotul 1: Curs de competențe de bază pentru investigatorii de accidente, — Lotul 2: Curs avansat pentru investigatorii de accidente.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Curs de competențe de bază pentru investigatorii de accidente
Obiectivul achiziției este de a identifica un lector(lectori) potrivit(potriviți) care să: — asiste formatorul (formatorii) EMSA conform punctelor enumerate în paragraful 2.1.1. Formatorul (formatorii) EMSA împreună cu contractantul vor stabili gradul de implicare exact, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data la care urmează să se desfășoare formarea planificată. Modulele la care contractantul trebuie să asiste formatorul EMSA pentru furnizare vor avea un total estimat de 11 ore, — elaborarea conținutul, exercițiilor practice/ studiilor de caz aferente (desfășurate în sala de clasă) și furnizarea de module conform programei de curs în baza punctelor enumerate la paragraful 2.1.2 pentru un număr total estimat de 24 de ore. Contractantul trebuie să pregătească materiale de formare adecvate înainte de prima sesiune de formare și să le actualizeze între următoarele sesiuni, dacă este necesar, în funcție de feedback-ul participanților privind atingerea obiectivelor cursului, așa cum este definit la paragraful 2.1.2 și în colaborare cu formatorul (formatorii) EMSA. Contractantul trebuie să promoveze un grad ridicat de participare activă a tuturor participanților la curs și, în acest sens, exercițiile/studiile de caz menționate ar trebui să fie furnizate în clasă, participanții fiind împărțiți în grupuri. În plus, documentația justificativă trebuie să includă note complete de formare care trebuie distribuite participanților.
Lot 2
Curs avansat pentru investigatorii de accidente.
Obiectivul achiziției este de a identifica un lector(lectori) potrivit(potriviți) care să: — asiste formatorul (formatorii) EMSA conform punctelor enumerate în paragraful 2.2.1. Formatorul (formatorii) EMSA și contractantul vor discuta gradul de implicare exact, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data la care urmează să se desfășoare formarea planificată. Modulele la care contractantul trebuie să asiste formatorul EMSA pentru furnizare vor avea un total estimat de 6 ore, — elaborarea conținutul, exercițiilor practice/ studiilor de caz aferente (desfășurate în sala de clasă) și furnizarea de module conform programei de curs în baza punctelor enumerate la paragraful 2.2.2 pentru un număr total estimat de 29 de ore. Contractantul trebuie să pregătească materiale de formare adecvate înainte de prima sesiune de formare și să le actualizeze între următoarele sesiuni, dacă este necesar, în funcție de feedback-ul participanților privind atingerea obiectivelor cursului, așa cum este definit la paragraful 2.2.2 și în colaborare cu formatorul (formatorii) EMSA. Contractantul trebuie să promoveze un grad ridicat de participare activă a tuturor participanților la curs și, în acest sens, exercițiile/studiile de caz menționate ar trebui să fie furnizate în clasă, participanții fiind împărțiți în grupuri. În plus, documentația justificativă trebuie să includă note complete de formare care trebuie distribuite participanților.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 114-258473
Anunţ de participare
16/06/2018 00:00