Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de energie electrică și gaze
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
26/06/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
31/07/2018
Status:
Închisă
Informaţii
AO/012/18
Furnizarea de energie electrică și gaze
Scopul acestei invitații la licitație este de a contracta furnizarea de energie electrică și de gaze pentru punctele de utilizare situate la clădirile AA1, AA2 și AA3 ale sediului Oficiului, sub rezerva procedurii de achiziții publice prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. În urma publicării în Monitorul Oficial al statului (BOE) din data de 4.4.2009, în vigoare din 1.7.2009, tarifele de joasă tensiune sunt suprimate și se consideră convenabil să se caute oferte pe piața liberalizată a energiei cu prețuri mai competitive.
Bunuri
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract de achiziții publice
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Alimentarea cu energie electrică a clădirilor sediului Oficiului
Domeniul de aplicare al contractului va acoperi exclusiv furnizarea energiei de înaltă tensiune prin intermediul unui comerciant de energie, deoarece contractele de acces la rețelele electrice sunt gestionate direct de Oficiu împreună cu compania de distribuție. Oficiul va plăti direct cheltuielile reale de distribuție pentru acesta din urmă, astfel încât comerciantul de energie câștigător să perceapă Oficiului numai cheltuielile convenite în conformitate cu evoluția acestei proceduri de achiziție. Toate echipamentele de măsurare a alimentării sunt proprietate.
Lot 2
Alimentarea cu gaze a clădirilor sediului Oficiului
Domeniul de aplicare al contractului se referă numai la furnizarea de gaze naturale. În prezent, echipamentul de măsurare a alimentării pentru clădirea AA2 este proprietate personală și echipamentele pentru clădirea AA1 sunt închiriate: — AA1: instalațiile de măsurare sunt închiriate, iar echipamentele de telemetrie sunt proprietate personală, — AA2: instalațiile de măsurare sunt proprietate personală și fără telemetrie.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 120-272187
Anunţ de participare
26/06/2018 00:00