Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de gestionare a documentelor
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
21/07/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
03/09/2018
Status:
Închisă
Informaţii
AO/003/18
Servicii de gestionare a documentelor
Lot 1 — Servicii de asistență pentru activitățile EUIPO aferente arhivării, gestionării și distribuirii de documente, corespondență și pachete și pentru Wubbo de Boer Inter@ctive Centre.Lot 2 — Servicii legate de prelucrarea corespondenței primite sau generate de EUIPO, atât manual, cât și electronic, precum și de gestionarea digitală a documentelor și a datelor.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
21/07/2018 00:00
03/09/2018 13:00
05/09/2018 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Servicii de asistență pentru activitățile EUIPO aferente arhivării, gestionării și distribuirii de documente, corespondență și pachete și pentru Centrul Wubbo de Boer Inter@ctive
Lot 1 — Obiectul părții din contract privind lotul 1 include furnizarea serviciilor operaționale, a serviciilor specifice și a altor servicii privind gestionarea arhivelor, distribuția internă, reprografia centrală și activitățile realizate la Centrul Wubbo de Boer Inter@ctive („WdB IC”).Serviciile operaționale sunt cele furnizate pe o bază continuă și includ după cum urmează:— gestionarea arhivelor, atât în cadrul, cât și în afara facilităților EUIPO,— distribuția internă (corespondență, pachete, publicații și alte articole),— reprografia centrală,— servicii prestate la Centrul Wubbo de Boer Inter@ctive care cuprind sala de lectură pentru consultarea materialelor bibliografice, împreună cu facilitățile de stocare aferente și sălile multifuncționale.De asemenea, obiectul contractului include servicii specifice, precum întreținerea modulelor de arhivare sau achiziție, leasing sau închiriere de materiale. Ocazional, EUIPO îi poate solicita contractantului să furnizeze servicii cu privire la obiectul prezentului contract. Serviciile care, în prezent, fac obiectul altor contracte încheiate de EUIPO depășesc domeniul de aplicare al acestei invitații la licitație.
Lot 2
Servicii legate de prelucrarea corespondenței primite sau generate de EUIPO, atât manual, cât și electronic, precum și de gestionarea digitală a documentelor și a datelor.
Lotul 2 - Obiectul lotului 2 constă din furnizarea de servicii cu privire la prelucrarea corespondenței primite sau generate de EUIPO, atât manual, cât și electronic, precum și din furnizarea de servicii legate de gestionarea digitală a datelor.Cu titlu informativ, serviciile principale incluse în această licitație sunt următoarele:— serviciul 1: Gestionarea corespondenței și a pachetelor care intră și ies din EUIPO,— serviciul 2: Digitalizarea și/sau prelucrarea digitală a corespondenței,— serviciul 3: Distribuirea digitală a corespondenței (expedierea corespondenței),— serviciul 4: Codificarea datelor (introducere în calculator),— serviciul 5: Identificarea plăților,— serviciul 6: Corelarea plăților.Însă, distribuirea serviciului nu înseamnă că fiecare dintre aceste activități poate fi efectuată separat. De fapt, anumite servicii depind de implementarea prealabilă a altor servicii, în timp ce altele pot fi prestate în paralel.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 139-316711
Anunţ de participare
21/07/2018 00:00