Detalii licitaţie

Titlu:
Studii în domeniul traficului de ființe umane - loturile 1, 2 și 3
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Data de publicare pe TED:
06/10/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
16/11/2018
Status:
Închisă
Informaţii
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studii în domeniul traficului de ființe umane - loturile 1, 2 și 3
Obiectivul studiilor este de a:— revizui în mod sistematic funcționarea mecanismelor de trimitere naționale și transnaționale în toate statele membre ale UE,— calcula costurile economice, sociale și umane ale traficului de ființe umane în cadrul UE și nu la nivel mondial,— examina impactul abordării UE în combaterea traficului pentru exploatare sexuală și promovarea schimbului de bune practici în rândul țărilor UE.Aceste studii au fost identificate de către Comisie ca fiind unele dintre acțiunile-cheie din cadrul comunicării din 2017 pentru a sprijini activitatea statelor membre, a părților interesate și a Comisiei Europene în acest domeniu.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract de achiziții publice
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Studiu privind "Revizuirea funcționării mecanismelor de sesizare naționale și transnaționale ale statelor membre"
Se prevede că studiul va:— oferi o imagine de ansamblu asupra situației din toate statele membre ale UE cu privire la funcționarea mecanismelor de sesizare naționale și, dacă este cazul, transnaționale,— acorda bune practici, modele și exemple de funcționare a mecanismelor naționale și transnaționale de sesizare,— va acorda recomandări specifice în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării mecanismelor de sesizare naționale și transnaționale în interesul victimelor, în vederea sprijinirii statelor membre pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE și acordarea de consiliere Comisiei Europene.
Lot 2
Studiu privind "Costurile economice, sociale și umane ale traficului"
Acest studiu va:— furniza o evaluare cuprinzătoare a literaturii privind costurile economice, sociale și umane ale traficului, ținând seama de informațiile și metodologiile disponibile în statele membre ale UE. Aceasta trebuie să includă estimări relevante exprimate în euro,— conduce la o analiză critică a modelelor și a metodologiilor disponibile și va oferi recomandări cu privire la eventualele metode care trebuie utilizate în UE,— lua în considerare literatura disponibilă și, în special, studiul comandat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, intitulat "Studiu privind opțiunile metodologice și analiza economică a costurilor violenței bazate pe gen în Uniunea Europeană" și documentul de referință al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate, An Introduction to Human Trafficking: vulnerability, impact and action (2008),— viza traficului de ființe umane și nu violența în general sau violența împotriva femeilor. Acestea fiind spuse, studiul trebuie să demonstreze o abordare specifică genului și să garanteze integrarea dimensiunii de gen pe parcursul analizei sale,— aborda traficului de persoane ca o formă gravă a criminalității și a violenței împotriva femeilor și fetelor. Toate formele de exploatare în contextul traficului de ființe umane trebuie abordate în mod egal.
Lot 3
Studiu privind "Impactul abordării UE asupra combaterii traficului pentru exploatarea sexuală"
Acest studiu va:— furniza o analiză aprofundată importantă din punct de vedere juridic a modului în care traficul de exploatare sexuală este abordat în instrumentele juridice ale UE,— realizarea unei evaluări critice și echilibrate a modului în care traficul de exploatare sexuală este abordat în cadrul politicii UE prin examinarea instrumentelor adoptate de diferite instituții și agenții ale UE,— furniza o analiză critică și echilibrată a modului și a măsurii în care cadrul juridic și politic al UE a afectat politicile și practicile naționale,— realizarea unei analize critice și echilibrate a punctelor forte și a punctelor slabe ale cadrului juridic și politic al UE privind abordarea pentru exploatarea sexuală,— lua în considerare concluziile studiului privind dimensiunea de gen a traficului de ființe umane, studiul privind revizuirea politică globală a proiectelor de combatere a traficului finanțate de Comisia Europeană și raportul utilizatorilor.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2018/S 193-435447
Anunţ de participare
06/10/2018 00:00