Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru de servicii în domeniul analizei, al evaluării şi al elaborării d...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
04/04/2012
Termen pentru primirea ofertelor:
22/05/2012
Status:
Închisă
Informaţii
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Contract-cadru de servicii în domeniul analizei, al evaluării şi al elaborării de politici privind impacturile de forţaj climatic ale vehiculelor utilitare uşoare.
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 (emisii de CO2 provenite de la autoturisme) stabileşte un obiectiv pe termen scurt de 130 g CO2/km care trebuie atins de către producătorii de autoturisme până în 2015, cu o primă etapă care va începe în 2012. Pentru 2020 a fost specificat un obiectiv pe termen lung de 95 g CO2/km. Regulamentul (UE) nr. 510/2011 (emisii de CO2 provenite de la furgonete) stabileşte un obiectiv de 175 g CO2/km care trebuie atins de producătorii de furgonete până în 2017. Pentru 2020 a fost specificat un obiectiv pe termen lung de 147 g CO2/km.Au fost adoptate mai multe măsuri de implementare ulterioare pentru a legifera diferite elemente ale acestor regulamente.Articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 prevede revizuirea obiectivelor privind emisiile specifice şi a derogărilor pentru producătorii cu volum mic de producţie şi pentru producătorii de nişă, în vederea definirii:— modalităţilor de realizare în mod rentabil, până în 2020, a obiectivului pe termen lung de 95 g CO2/km; şi— detaliilor punerii în aplicare a obiectivului respectiv, inclusiv plata primelor pentru emisiile suplimentare.În paralel, articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 stabileşte cerinţe similare şi impune confirmarea fezabilităţii respectivului obiectiv.Comisia efectuează în prezent revizuiri ale Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 (emisii de CO2 provenite de la autoturisme) şi (UE) nr. 510/2011 (emisii de CO2 provenite de la furgonete) care trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2012. Ar putea fi necesară o susţinere ad-hoc în ceea ce priveşte procedura de adoptare din cadrul Parlamentului European şi al Consiliului. Ar putea fi necesară o susţinere suplimentară în ceea ce priveşte orice activitate de implementare sau de monitorizare solicitată sau care ar putea fi solicitată. Cerinţe ar putea apărea şi în ceea ce priveşte elaborarea de alte politici. Exemplele ar putea include orice revizuire ulterioară a legislaţiei, necesitatea de a lua în considerare orice posibilă interacţiune între legislaţia privind furgonetele şi orice strategie viitoare privind vehiculele utilitare uşoare sau orice posibilă acţiune viitoare legată de vehiculele motorizate pe două roţi sau de cvadricicluri.Se preconizează ca acest corpus legislativ şi de politici să fie revizuit periodic pentru a lua în considerare evoluţia informaţiilor ştiinţifice. În plus, politicile UE trebuie să facă obiectul unei analize continue în vederea evaluării eficacităţii şi a implementării corecte ale acestora, în special, în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor UE în materie de schimbări climatice. Se aşteaptă ca ofertanţii câştigători să presteze servicii legate de următoarele:(1) susţinere analitică privind emisiile care determină forţajul climatic, provenite de la vehicule şi ciclul de viaţă al energiei, în principal al CO2;(2) analiza aspectelor specifice ale legislaţiei UE actuale privind emisiile de CO2 provenite de la vehiculele rutiere şi a măsurilor de implementare a acesteia care ar putea face obiectul unor modificări; (3) tehnologii, costuri, beneficii, rentabilitate, constrângeri legate de aprovizionare, prime, alte impacturi economice şi alte implicaţii ale măsurilor de reducere a emisiilor provenite de la vehicule, care determină forţajul climatic;(4) analiză detaliată a schimbărilor anterioare de pe piaţa vehiculelor în ceea ce priveşte evoluţia segmentelor de vehicule, echipamentele furnizate, costurile, aspectele tehnice, oferta producătorilor, preferinţele consumatorilor, impactul emisiilor care determină forţajul climatic; (5) analiză şi evaluare legate de eventualele modificări viitoare ale aspectelor tehnice, de tendinţele de pe piaţă, de evoluţiile în ceea ce priveşte cererea consumatorilor şi oferta producătorilor; (6) susţinere privind elaborarea de politici în...
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
04/04/2012 00:00
N/A
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2012/S 66-106926 Anunţ de participare 04/04/2012 00:00