Detalii licitaţie

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Titlu:
Contracte-cadru pentru furnizarea de asistență de specialitate în special intra-...
Autoritate contractantă:
European Environment Agency (EEA)
Data de publicare pe TED:
31/10/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
03/12/2018
Status:
Închisă
Informaţii
EEA/DIS/R0/18/013
Contracte-cadru pentru furnizarea de asistență de specialitate în special intra-muros privind punerea în aplicare a Serviciului de monitorizare a teritoriului Copernicus (CLMS) și coordonarea in situ a interserviciilor Copernicus
Obiectivul prezentei licitații este încheierea de contracte-cadru de servicii cu operatorii economici care să furnizeze, în principal, servicii de consultanță intra muros (la sediul AEM) și, într-o măsură restrânsă, extra-muros (la sediul contractantului sau în altă parte) pentru sprijinirea punerii în aplicare a Serviciului de monitorizare a teritoriului al programului Copernicus (CLMS) și a coordonării in situ a interserviciilor Copernicus. Experții intra-muros sunt invitați să coopereze zilnic cu echipa Copernicus din AEM în diferite domenii și să îndeplinească în principal următoarele sarcini:— elaborarea de concepte pentru sprijinirea licitațiilor,— sprijinirea gestionării contractelor de producție și— evaluarea calității livrabilelor.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Condiții de participare
Astfel cum se specifică în secțiunile 2.2.1 și 2.2.2.1 din caietul de sarcini al licitației.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
31/10/2018
N/A
N/A
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Observarea Pământului în ceea ce privește acoperirea terestră/ utilizarea terenurilor și metodele și tehnicile geospațiale AEM caută consultanți din domeniul Observării Pământului în ceea ce privește acoperirea terestră/ utilizarea terenurilor și metodele și tehnicile geospațialeSarcini tipice:— să definească abordarea privind QA/QC minimă pe care ofertanții trebuie să o asigure prin asigurarea calității produselor pentru produsele CLMS, inclusiv proiectarea de modele și indicatorii care vor fi calculați,— să definească o abordare independentă de validare pentru produsele CLMS, ținând cont de natura datelor și de toate specificațiile,— să conceapă un model pentru calitate.
Lot 2 Date de referință AEM caută consultanți în domeniul datelor de referință.Sarcini tipice:— sprijinirea echipei Copernicus în gestionarea proiectelor de date de referință (de ex. UE-DEM, UE-hydro), luând în considerare soluția DEM (Modelul Digital de Elevaţie) la nivel de program Copernicus în cadrul pregătirii de către ASE, și DEM-uri disponibile în statele membre, asigurând totodată o acoperire completă, specificații armonizate și politica de informare și date Copernicus,— sprijinirea echipei Copernicus în înțelegerea și evaluarea nevoii specifice de date de referință așa cum sunt exprimate de serviciile de bază ale programului Copernicus și luând în considerare potențialul de îmbinare a cerințelor specifice într-o cerință comună de interservicii,— sprijinirea echipei Copernicus privind punerea în aplicare a cazurilor de utilizare a modelelor, bazate pe analizele geospațiale ale unei selecții de date de referință în combinație cu produsele de servicii Copernicus.
Lot 3 Comunicare și Sensibilizare AEM caută consultanți în domeniul comunicării și al sensibilizării.Sarcinile tipice pentru intra-muros:— coordonarea evenimentelor legate de Copernicus, găzduite la AEM și în afara AEM,— dezvoltarea și scrierea conținutului pentru comunicații media interne și externe, inclusiv internet (site-uri web și canale de comunicare sociale), video, tipărituri și e-mail,— crearea de scripturi pentru videoclipuri scurte (5-10 min) care introduc/promovează produse noi sau noi caracteristici ale produselor CLMS și/sau explică domeniile de aplicare a exemplelor,— întreținerea canalelor de comunicare socială selectate,— întreținerea bazelor de date a părților interesate CLMS,— dezvoltarea de propuneri pentru comercializarea de bunuri, coordonarea producției și diseminarea acestora.Sarcinile tipice pentru extra muros:— prestarea de servicii de asistență on-line (acoperind întregul portofoliu de produse CLMS) de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor publice daneze și UE, între orele 9:00-17:00 (ora Europei Centrale), numai în limba engleză,— organizarea și desfășurarea de cursuri/ateliere on-line pentru produsele CLMS selectate,— pregătirea și diseminarea știrilor privind CLMS pentru portal,— păstrarea fișele informative electronice actualizate (1-2 pagini); sarcina include crearea și actualizarea fișelor informative ale produselor de îndată ce sunt create sau actualizate noile produse,— căutarea sistematică a cazurilor relevante de utilizare a terenurilor Copernicus, colaborarea cu instituțiile și indivizii implicați, analizarea cazurilor de utilizare colectate și înregistrarea lor în baza de date privind cazurile de utilizare.
Lot 4 Sisteme de informații geografice, tehnologiile geo-informatice și prelucrarea volumelor mari de date Sisteme de informații geografice, tehnologiile geo-informatice și prelucrarea volumelor mari de dateSarcini tipice:— colectarea seturilor de date geospațiale pentru produsele destinate diseminării (armonizare, formate, proiecții, rezoluții spațiale etc.);— realizarea actualizărilor necesare ale produselor Copernicus existente,— menținerea catalogului de produse privind terenurile Copernicus, asigurând conformitatea INSPIRE a metadatelor din seturile de date privind terenurile Copernicus,— menținerea seturilor de date pentru imagini VHR și HR,— publicarea serviciilor WMS Copernicus pe serverul ArcGIS și menținerea hărților web în ArcGIS online,— menținerea conținutul hărții pe portalul terenurilor Copernicus,— optimizarea performanței portalului CLMS,— asigurarea disponibilității operaționale pentru utilizatorii finali și interoperabilitatea între platformele (mainstream), sistemele de operare și browserele selectate,— acordarea de asistență echipei Copernicus, în general, privind sarcinile GIS și geo-IT,— menținerea documentației care acoperă toate etapele, procesele și procedurile de prelucrare a datelor puse în aplicare,— interacționarea în numele echipei de monitorizare a teritoriilor Copernicus cu inițiativele ESA,— sprijinirea echipei Copernicus în pregătirea datelor CLMS și pregătirea produselor pentru integrarea în ESA.— sprijinirea echipei Copernicus în definirea unei strategii adecvate privind modul de poziționare și de adaptare a portofoliului CLMS în ceea ce privește inițiativa serviciului pentru volume mare de date bazate pe multicloud în curs de dezvoltare în Europa și în special în ceea ce privește Observarea Pământului.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2018/S 212-483700 Erată 03/11/2018
2018/S 210-479162 Anunţ de participare 31/10/2018