Detalii licitaţie

Titlu:
Sprijinirea politicilor privind gazele fluorurate cu efect de seră (4 Loturi)
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data de publicare pe TED:
29/12/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
25/02/2019
Status:
Închisă
Informaţii
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Sprijinirea politicilor privind gazele fluorurate cu efect de seră (4 Loturi)
Pentru punerea în aplicare cu succes a Regulamentului (UE) Nr. 517/2014, este necesar să se încheie un contract pentru viitor (Lotul 2) pentru a sprijini punerea în aplicare. De asemenea, negocierile internaționale necesită o contribuție tehnică și este necesar să se facă apel la politicile noastre (Lotul 1). Eliminarea treptată trebuie pusă în aplicare fără probleme și este necesară o urmărire strictă a impactului acesteia pe piață (Lotul 3). Pentru a ne îndeplini obligațiile care ne revin în temeiul Articolului 21 alineatul (2) și al articolului 21 alineatul (4) din Regulament, care solicită rapoarte privind disponibilitatea hidrofluorocarburilor și alternativele utilizării SF6 în instalațiile de comutație, precum și alternativele care ar putea înlocui hidrofluorocarburile în instalațiile de aer condiționat în două blocuri, este necesară punerea în aplicare a lotului 4.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Problemele la nivel internațional și diseminarea privind gazele fluorurate cu efect de seră/substanțele care diminuează stratul de ozon Obiectivele generale ale acestui lot sunt asigurarea unei asistențe tehnice suficiente în timpul negocierilor la reuniunile internaționale în cadrul Protocolului de la Montreal și sprijinirea DG CLIMA în activitățile de sensibilizare, în special în ceea ce privește alternativele cu Potențial Scăzut de Încălzire Globală (GWP), precum și opțiunile și scenariile de politică, inclusiv la nivel internațional.
Lot 2 Asistența internă Obiectivul general este de a sprijini DG CLIMA în vederea implementării politicilor (noi) privind gazele fluorurate cu efect de seră și protejarea stratului de ozon. Obiectivele specifice ale acestei licitații sunt de a obține:— sprijin pentru punerea în aplicare la nivel intern a Regulamentului privind gazele F, în special în ceea ce privește Registrul HFC, raportarea, cotele, biroul de asistență pentru companii și problemele de conformitate,— sprijin în analiza cererilor de derogare în temeiul Regulamentului privind ozonul.
Lot 3 Prețul HFC și eliminarea treptată Obiectivul general este de a analiza aspectele pieței și economice ale cererii și ofertei de hidrofluorocarburi și de tehnologii alternative pentru folosirea pe plan intern de către DG CLIMA, care sprijină monitorizarea efectelor Regulamentului (UE) nr. 517/2014.Obiectivele specifice ale acestui contract sunt următoarele:— de a monitoriza și de a analiza evoluția pieței și a prețurilor pe piața mondială și cea a UE pentru hidrofluorocarburi,—de a evalua funcționarea și impactul sistemului cotelor,— de a analiza impactului eliminării treptate asupra inovării în sectoarele relevante,— de a evalua amploarea comerțului ilegal și de a identifica societățile neconforme atunci când este posibil.
Lot 4 Rapoarte privind SF6 și Aerul condiționat în două blocuri Obiectivul general este de a colecta, inclusiv prin sondaje la nivelul întregii UE și consultări cu părțile interesate, precum și de a analiza informațiile pertinente pentru a sprijini Comisia în emiterea de rapoarte de evaluare privind instalațiile de comutație și sistemele de aer condiționat în două blocuri, menționate mai sus. Mai mult, activitatea consultanților ar trebui să prezinte recomandări în vederea dezvoltării în continuare a politicilor UE în aceste domenii.Obiectivele specifice ale acestei licitații sunt de a:Realiza o prezentare generală a alternativelor existente relevante și a activităților de cercetare și dezvoltare în curs de desfășurare pentru aceste sectoare în Uniunea Europeană;Evalua potențialul pieței UE pentru alternativele existente, în conformitate cu cele 4 criterii privind rentabilitatea, fezabilitatea tehnică, eficiența energetică și fiabilitatea;Prezenta recomandări în vederea dezvoltării în continuare a politicilor UE în aceste domenii.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2018/S 250-576682 Anunţ de participare 29/12/2018 00:00