Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii juridice în temeiul legislației luxemburgheze și a UE
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
30/01/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
08/03/2019
Status:
Închisă
Informaţii
WK-1531
Servicii juridice în temeiul legislației luxemburgheze și a UE
Furnizarea de servicii juridice către BEI privind consultanța și sprijinul general pentru operațiunile de împrumut în temeiul legislației luxemburgheze (Lotul A), sprijin pentru fonduri și alte operațiuni de capital propriu similare în temeiul legislației luxemburgheze (Lotul B) și consultanță cu privire la legislația UE (Lotul C).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
30/01/2019 00:00
08/03/2019 23:59
12/03/2019 15:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Consultanța și sprijinul general pentru operațiunile de împrumut în temeiul legislației luxemburgheze
Consultanța și sprijinul general pentru operațiunile de împrumut în temeiul legislației luxemburgheze, inclusivSfaturi privind chestiuni legate de legea luxemburgheză în toate domeniile, în special în:— domeniul bancar și financiar (inclusiv finanțe corporative structurate și piețe de capital),— domeniul imobiliar,— proprietatea intelectuală,— dreptul comercial,— dreptul muncii și— dreptul de reglementare și administrativ,— furnizarea de cursuri de formare în legătură cu legea luxemburgheză și furnizarea de actualizări juridice,—consultanță privind modelele / documentația contractuală standard a BEI, reglementată de legea luxemburgheză (contract de finanțare principal, contract de finanțare cu participarea la capital, garanție, contract de garanție etc.), inclusiv elaborarea de noi modele,— sprijin juridic privind operațiunile de împrumut reglementate de legea luxemburgheză care urmează să fie efectuat de către BEI în interiorul și în afara UE, incluzând dar fără a se limita la tranzacțiile bilaterale de împrumut, finanțarea structurată, tranzacțiile PPP, finanțarea prin subscrierea de obligațiuni și tranzacțiile garantate de BEI. Operațiunile de finanțare corporatistă pot include împrumuturi garantate sau negarantate către IMM-uri sau MidCap (societăți cu capital mediu) cu clasamente diferite, combinate cu caracteristici de remunerație, cum ar fi garanții sau alte structuri de participare la performanță. Sprijinul juridic include, în special, redactarea, negocierea și monitorizarea documentelor contractuale, ajutorul cu privire la condițiile suspensive și emiterea de avize juridice.
Lot 2
Sprijin pentru fonduri și alte operațiuni de capital propriu similare în temeiul legislației luxemburgheze
Sprijin pentru fonduri și alte operațiuni de capital propriu similare în temeiul legislației luxemburgheze, inclusiv— sprijin juridic pentru departamentul juridic al BEI în ceea ce privește fondurile de investiții și alte operațiuni de capital propriu similare reglementate de legea luxemburgheză, care urmează să fie efectuate de BEI în interiorul și în afara UE, iar acest sprijin va include, în special, redactarea, negocierea și monitorizarea documentelor contractuale, ajutorul cu privire la condițiile suspensive și emiterea de avize juridice,— furnizarea de cursuri de formare în legătură cu legea luxemburgheză și furnizarea de actualizări juridice,— consultanță privind modelele / documentația contractuală standard a BEI, reglementată de legea luxemburgheză (scrisoare de însoțire etc.), inclusiv elaborarea de noi modele,— consultanță privind chestiunile legate de legea luxemburgheză în ceea ce privește constituirea de fonduri, platforme și vehicule de securitizare sau alte vehicule.
Lot 3
Consultanță cu privire la legislația UE
Consultanță cu privire la legislația UE, inclusivConsultanță cu privire la chestiuni legate de dreptul material european în toate domeniile și, în special, în domeniile:— achiziții publice,— legislația privind mediul,— competențele și procedurile Ombudsmanului European,— ajutorul de stat și dreptul concurenței, și— transparența și accesul public la documente sau informații.Consultanță cu privire la probleme legate de chestiuni instituționale, cum ar fi:— funcționarea și guvernanța instituțiilor UE, a organismelor UE și a organizațiilor internaționale (financiare),— cadrul juridic general aplicabil organizării și funcționării BEI;— privilegiile și imunitățile organismelor și organizațiilor internaționale ale UE, inclusiv scutirile de la plata impozitelor,— Tratatele și alte acte ale UE referitoare la BEI și la activitățile sale în contextul operațiunilor sale în interiorul și în afara UE,— interpretarea și executarea tratatelor internaționale, soluționarea litigiilor internaționale și arbitrajul,— competențele organelor de conducere ale BEI, precum și interpretarea și aplicarea deciziilor acestora,— relațiile BEI cu alte instituții și organisme europene, statele membre, Fondul European de Investiții, țările terțe și alte organizații internaționale,— relațiile de muncă (personal) ale BEI, inclusiv schemele de asigurări sociale, de pensii și de asigurări de sănătate și fondurile de pensii.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 021-044863
Anunţ de participare
30/01/2019 00:00