Detalii licitaţie

Titlu:
Sprijinirea securității cibernetice pentru activitățile sectorului transporturil...
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data de publicare pe TED:
06/03/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
01/04/2019
Status:
Închisă
Informaţii
ENISA F-COD-19-T13
Sprijinirea securității cibernetice pentru activitățile sectorului transporturilor
ENISA intenționează să contracteze serviciile a minimum 2 și a maximum 5 prestatori de servicii per lot care să fie în măsură să furnizeze susținere în domeniul securității cibernetice pentru sectorul transporturilor. Cele două domenii principale sunt: LOTUL 1 - Securitatea cibernetică pentru sectorul maritim și LOTUL 2 - Securitatea cibernetică pentru sectorul FEROVIAR.Ofertanții câștigători trebuie să fie în măsură să demonstreze că dețin experiență și competențe semnificative în aceste domenii, cu accent pe aspectele abordate în cadrul programului de lucru anual al ENISA.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
Condiții de participare
Astfel cum se indică în dosarul achiziției
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Securitatea cibernetică pentru sectorul maritim Ne așteptăm ca ofertanții să aibă expertiză și cunoștințe în legătură cu următoarele teme:1) aspecte legate de politică și de reglementare privind reziliența infrastructurilor și serviciile critice, precum și securitatea informatică în domeniul maritim la nivel național, european și internațional (de exemplu, OMI);2) securitatea rețelelor și a informațiilor în infrastructurile și serviciile maritime;3) Colaborarea cu părțile interesate/organizațiile din sectorul maritim, precum, dar fără a se limita la: porturi (inclusiv autoritățile portuare, instalațiile portuare, terminale, etc.), companii de transport maritim, servicii de trafic naval, autorități maritime naționale, societăți de clasificare, etc.;4) practici/metodologii de gestionare a riscurilor, reglementări, standarde, orientări, bune practici specifice sectorului maritim (de exemplu, ISPS);5) Probleme de securitate a sistemelor ICS-SCADA, de ex. securitatea TO, convergența IT/TO etc.;6) Operațiunile esențiale serviciilor (sectorului transporturilor) și practicile și cunoștințele în materie de securitate și cadrului de reglementare, de ex. Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor, GDPR, etc.;7) orientări și standarde privind bunele practici în materie de securitate maritimă și/sau protecția infrastructurilor critice de informație (CIIP), de ex. Ghiduri de bună practică ENISA, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, orientări BIMCO, standarde NERC CIP, ANSI/ISA 99 etc.;8) aspecte de securitate a rețelelor și a informațiilor, de exemplu, securitatea internetului și a paginilor web, criptografie, testare, testing, gestionarea securității, etc.;9) Securitatea și reziliența la infrastructură și problemele CIIP, cum ar fi Infrastructurile pentru chei publice (PKI) și protocoalele de bază, de ex. BGP, DNS etc.
Lot 2 Securitatea cibernetică pentru sectorul feroviar Ne așteptăm ca ofertanții să aibă expertiză și cunoștințe în legătură cu următoarele teme:1) Ecosistemele sectorului feroviar, și anume operatorii de servicii esențiale (așa cum sunt descriși în anexa II) din Directiva INS: întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură;2) Probleme de securitate feroviară, de ex. securitatea TO, convergența IT/TO etc.;3) aspecte legate de politică și de reglementare privind reziliența infrastructurilor și serviciile critice, precum și securitatea cibernetică feroviară la nivel național și/sau european;4) Operațiunile esențiale serviciilor (sectorului transporturilor) și practicile și cunoștințele în materie de securitate și cadrului de reglementare, de ex. Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor, GDPR, pachetele de mobilitate ale UE;5) Orientările și standardele CIIP de bună practică, de ex. Ghidurile de bune practici ENISA, activitățile Shift2Rail, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, directivele privind siguranța și interoperabilitatea pentru transportul feroviar etc.;6) securitatea rețelelor și a informațiilor în infrastructurile și serviciile feroviare;7) aspecte legate de politică și de reglementare privind reziliența infrastructurilor și serviciile critice,precum și politicile privind securitatea informatică feroviară la nivel național și/sau european;8) aspecte de securitate a rețelelor și a informațiilor, de exemplu, securitatea internetului și a paginilor web, criptografie, testare, testing, gestionarea securității, etc.;9) Securitatea și reziliența la infrastructură și problemele CIIP, cum ar fi Infrastructurile pentru chei publice (PKI) și protocoalele de bază, de ex. BGP, DNS etc.;10) Operațiuni pe Internet în gestionarea rețelelor și a securității pentru furnizorii de rețele mari și punctele de schimb Internet.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 046-104543 Anunţ de participare 06/03/2019 00:00