Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de traducere în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, es...
Autoritate contractantă:
European Parliament, DG Translation
Data de publicare pe TED:
18/03/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
16/04/2019
Status:
Închisă
Informaţii
TRA/EU19/2019
Servicii de traducere în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză
Parlamentul European, care acționează în calitate de Autoritate Contractantă în numele Consiliului Uniunii Europene, al Curții de Conturi Europene, al Comitetului Economic și Social European și al Comitetului Regiunilor, a decis să lanseze această invitație la licitație pentru a încheia contracte-cadru (FWC ) pentru prestarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză (a se vedea caietul de sarcini al licitației).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
18/03/2019 00:00
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Servicii de traducere în limba bulgară
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba bulgară. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 34000.
Lot 2
Servicii de traducere în limba cehă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba cehă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 3
Servicii de traducere în limba daneză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba daneză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 4
Servicii de traducere în limba neerlandeză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba neerlandeză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 38500.
Lot 5
Servicii de traducere în limba engleză
Prestarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă și multilingvă din limbile bulgară, croată, cehă, daneză, neerlandeză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză în limba engleză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 18000.
Lot 6
Servicii de traducere în limba estonă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba estonă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 28500.
Lot 7
Servicii de traducere în limba finlandeză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba finlandeză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 34000.
Lot 8
Servicii de traducere în limba franceză
Prestarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă și multilingvă din limbile bulgară, croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză în limba franceză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 32500.
Lot 9
Servicii de traducere în limba greacă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba greacă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 10
Servicii de traducere în limba maghiară
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba maghiară. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 11
Servicii de traducere în limba irlandeză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba irlandeză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 30500.
Lot 12
Servicii de traducere în limba italiană
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană şi spaniolă în limba italiană. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 38500.
Lot 13
Servicii de traducere în limba letonă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba letonă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 28500.
Lot 14
Servicii de traducere în limba lituaniană
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba lituaniană. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 15
Servicii de traducere în limba malteză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba malteză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 28500.
Lot 16
Servicii de traducere în limba portugheză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba portugheză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 34000.
Lot 17
Servicii de traducere în limba slovacă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba slovacă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Lot 18
Servicii de traducere în limba slovenă
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba slovenă. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 29000.
Lot 19
Servicii de traducere în limba suedeză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba suedeză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 33500.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 060-137775
Erată
26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613
Anunţ de participare
18/03/2019 00:00