Detalii licitaţie

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Titlu:
Contract-cadru multiplu de servicii în 5 loturi pentru expertiză externă în dome...
Autoritate contractantă:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Data de publicare pe TED:
18/03/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
14/05/2019
Status:
Închisă
Informaţii
EPRS/DIRC/SER/19/002
Contract-cadru multiplu de servicii în 5 loturi pentru expertiză externă în domeniile evaluării impactului ex-ante, evaluării ex-post, estimării valorii adăugate europene și testării la stres la nivelul UE
Contract-cadru multiplu de servicii în 5 loturi pentru furnizarea de expertiză externă în domeniile evaluării impactului ex-ante, evaluării ex-post, estimării valorii adăugate europene și testării la stres la nivelul UE.Lotul 1: Piața internă și protecția consumatorilor, industria, cercetarea și energia, mediul, sănătatea publică și siguranța alimentară;Lotul 2: Agricultura și dezvoltarea rurală, pescuitul, dezvoltarea regională, transporturile și turismul, cultura și educația;Lotul 3: Libertățile civile, justiția și afacerile interne, afacerile juridice, afacerile constituționale, drepturile femeii și egalitatea de gen;Lotul 4: Afacerile economice și monetare, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, bugetele și controlul bugetar;Lotul 5: Afacerile externe, securitatea și apărarea, drepturile omului, dezvoltarea și comerțul internațional.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
Condiții de participare
A se consulta caietul de sarcini.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Piața internă și protecția consumatorilor, industria, cercetarea și energia, mediul, sănătatea publică și siguranța alimentară
Piața internă și protecția consumatorilor, industria, cercetarea și energia, mediul, sănătatea publică și siguranța alimentară.
Lot 2
Agricultura și dezvoltarea rurală, pescuitul, dezvoltarea regională, transporturile și turismul, cultura și educația
Agricultura și dezvoltarea rurală, pescuitul, dezvoltarea regională, transporturile și turismul, cultura și educația.
Lot 3
Libertățile civile, justiția și afacerile interne, afacerile juridice, afacerile constituționale, drepturile femeii și egalitatea de gen, petițiile
Libertățile civile, justiția și afacerile interne, afacerile juridice, afacerile constituționale, drepturile femeii și egalitatea de gen.
Lot 4
Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, afacerile economice și monetare, bugetele și controlul bugetar
Afacerile economice și monetare, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, bugetele și controlul bugetar.
Lot 5
Afacerile externe, securitatea și apărarea, drepturile omului, dezvoltarea și comerțul internațional
Afacerile externe, securitatea și apărarea, drepturile omului, dezvoltarea și comerțul internațional.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 054-123614
Anunţ de participare
18/03/2019 00:00