Detalii licitaţie

Titlu:
Susținere pentru statistici privind transportul
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
12/08/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
23/09/2019
Status:
Închisă
Informaţii
ESTAT/E/2019/006
Susținere pentru statistici privind transportul
Prestarea de servicii pentru susținerea statisticilor privind transportul:Lotul 1: Susținere pentru statistici privind transportul rutier de mărfuri;Lotul 2: Susținere pentru statistici privind transportul feroviar;Lotul 3: Susținere pentru statistici privind transportul pe căile navigabile interioare;Lotul 4: Susținere pentru statistici privind transportul maritim;Lotul 5: Susținere pentru statistici privind transportul aerian;Lotul 6: Susținere pentru statistici privind transportul regional;Lotul 7: Susținere pentru statistici colectate în urma chestionarului comun Eurostat/ITF/UNECE;Lotul 8: Susținere pentru dezvoltarea de indicatori de defalcare modală și privind transportul intermodal;Lotul 9: Susținere pentru statistici privind siguranța rutieră;Lotul 10: Susținere pentru statistici privind mobilitatea pasagerilor și traficul rutier.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract de achiziții publice
79330000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Susținere pentru statistici privind transportul rutier de mărfuri Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat pentru continuarea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 70/2012 din 18.1.2012 (reformat) privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri, inclusiv asistență pentru gestionarea datelor, analiză și metodologie statistică, controlul calității, validarea și diseminarea datelor.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere: 325 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 1300 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 2 Susținere pentru statistici privind transportul feroviar Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/643 privind statisticile din transportul feroviar, inclusiv asistență pentru gestionarea datelor, analiză și metodologie statistică, controlul calității, validarea și diseminarea datelor.Volumul total al lucrărilor pentru întreaga durată a contractului este estimat la aproximativ 275 de om-zile pe an, ceea ce corespunde unui total de aproximativ 1100 de om-zile pe parcursul duratei maxime a contractului (4 ani).
Lot 3 Susținere pentru statistici privind transportul pe căile navigabile interioare Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat pentru punerea în aplicare a regulamentului în vigoare privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare, inclusiv asistență pentru gestionarea datelor, analiză și metodologie statistică, controlul calității, validarea și diseminarea datelor.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:190 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 760 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 4 Susținere pentru statistici privind transportul maritim Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat pentru continuarea punerii în aplicare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (inclusiv modificări).Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:340 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 1360 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 5 Susținere pentru statistici privind transportul aerian Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat pentru continuarea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă (inclusiv modificările ulterioare) și de a furniza susținere pentru colectarea nereglementată de date pentru acest domeniu de transporturi.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:340 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 1 360 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 6 Susținere pentru statistici privind transportul regional Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat pentru gestionarea informațiilor regionale (date și metadate), care include susținere pentru colectarea datelor, activități metodologice și de analiză statistică, precum și prelucrarea datelor (validare, compilare etc.) și controlul calității detaliat al informațiilor privind transportul regional.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere145 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 580 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 7 Susținere pentru statistici colectate în urma chestionarului comun Eurostat/ITF/UNECE Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere pentru producția statistică bazată pe datele transmise către Eurostat în urma chestionarului comun Eurostat/ITF/UNECE.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:150 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 600 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 8 Susținere pentru dezvoltarea de indicatori de defalcare modală și privind transportul intermodal Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere pentru dezvoltarea și producția de indicatori de defalcare modală și privind transportul intermodal.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:260 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 1 040 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 9 Susținere pentru statistici privind siguranța rutieră Obiectivul acestui lot este de a furniza susținere în favoarea Eurostat în ceea ce privește continuarea implementării statisticilor privind siguranța transporturilor, inclusiv asistență pentru gestionarea datelor, analiză și metodologie statistică, controlul calității, validarea și diseminarea datelor.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:110 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 440 de om-zile pentru durata maximă a contractului (48 de luni).
Lot 10 Susținere pentru statistici privind mobilitatea pasagerilor și traficul rutier Obiectivul fundamental al acestui lot este de a susține Eurostat și statele membre ale UE în ceea ce privește elaborarea de statistici UE privind mobilitatea pasagerilor și traficul rutier.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului este estimat să acopere:110 de om-zile pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 220 de om-zile pentru durata maximă a contractului (24 de luni).
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 154-378799 Anunţ de participare 12/08/2019 00:00