Detalii licitaţie

Titlu:
Contracte-cadru multiple în cascadă pentru servicii de formare a membrilor perso...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data de publicare pe TED:
31/05/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
02/07/2019
Status:
Închisă
Informaţii
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Contracte-cadru multiple în cascadă pentru servicii de formare a membrilor personalului instituțiilor, oficiilor și altor organisme europene și al agențiilor UE, care ocupă sau pot fi numiți în funcții de conducere
Contracte-cadru multiple în cascadă pentru servicii de formare și de consiliere profesională a membrilor personalului instituțiilor, oficiilor și altor organisme europene și al agențiilor UE, care ocupă sau pot fi numiți în funcții de conducere.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Lotul 1: Formare în domeniul competențelor manageriale
Principalele sarcini ale contractantului în cadrul lotului 1 vor fi:(i) să furnizeze cursurile prezentate în programul actual al școlii, atașat ca Anexa 1, atât timp cât acestea sunt continuate și să dezvolte noi programe pentru școală. În special, acestea include învățarea mixtă și metodele de dezvoltare profesională bazate pe facilitarea grupului;(ii) să dezvolte și să coordoneze cursuri de formare adaptate în funcție de nevoile specifice ale unei instituții sau ale unui grup de instituții. În special, aceasta include învățarea mixtă și învățarea la distanță/virtuală;(iii) să pună la dispoziție o echipă de formatori în domeniul calității pentru a furniza aceste programe de formare;(iv) să monitorizeze în mod proactiv evaluarea activităților de formare propuse și, în acord cu autoritățile contractante vizate, să ia toate măsurile corective necesare.
Lot 2
Instruire pentru manageri și echipe
Principalele sarcini ale contractantului în cadrul lotului 2 vor fi:(i) să pună la dispoziție o echipă de consilieri, inclusiv consilieri cu înaltă calificare (dintre care unii ar trebui să poată acționa ca formatori de consilieri și supraveghetori consilieri) cu experiență semnificativă în management, să presteze servicii de consilieri (inclusiv, pentru unii, formarea consilierilor și supervizarea consilierilor de către consilierii interni) în numele Școlii și al celorlalte autorități contractante;(ii) să monitorizeze în mod proactiv evaluarea activităților de consiliere propuse și, în acord cu autoritățile contractante vizate, să ia toate măsurile corective necesare.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 104-250682
Anunţ de participare
31/05/2019 00:00