Detalii licitaţie

Titlu:
Conturi de mediu
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
02/08/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
27/09/2019
Status:
Închisă
Informaţii
ESTAT/E/2019/009
Conturi de mediu
Această invitație la licitație vizează: asistență pentru elaborarea de chestionare și prelucrarea de date privind conturile de mediu; susținere metodologică.Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:Lotul 1: Sprijin pentru validare și dezvoltare metodologică de conturi de mediu monetare;Lotul 2: Colectarea de date și dezvoltarea de conturi de mediu fizice;Lotul 3: Actualizarea și aplicarea modelelor pentru estimarea echivalentului de materie primă (modelul RME);Lotul 4: Susținere pentru producția de statistici privind apa și dezvoltarea de conturi pentru apă;Lotul 5: Contabilitate secundară a materiilor prime și deșeurilor;Lotul 6: Aspecte economice ale economiei circulare.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract de achiziții publice
79330000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
02/08/2019 00:00
N/A
N/A
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Sprijin pentru validare și dezvoltare metodologică de conturi de mediu monetare Obiectivul acestei licitații pentru lotul 1 este:— să sprijine Eurostat în procesul de colectare, validare, eliminare a lacunelor și de estimare a datelor pentru domeniul statistic al conturilor monetare de mediu,— să sprijine analiza datelor, evaluarea calității și diseminarea în domeniul statistic al conturilor monetare de mediu,— să mențină, să îmbunătățească și să exploateze instrumentele IT existente și să dezvolte și să implementeze instrumente IT noi și mai eficiente, mai cuprinzătoare și mai coerente, care vor fi compatibile cu mediul IT al Eurostat, pentru completarea chestionarelor în funcție de țară, verificarea datelor în funcție de țară și pentru validarea, analiza și diseminarea datelor de către Eurostat,— să sprijine dezvoltarea metodologică a conturilor monetare de mediu și dezvoltarea de noi colecții de date în domeniul conturilor ecologice și economice de către Eurostat.
Lot 2 Colectarea de date și dezvoltarea de conturi de mediu fizice Obiectivul prezentei licitații pentru lotul 2 este de a sprijini Eurostat în producția și dezvoltarea de date în domeniul conturilor fizice de mediu, în special pentru cele 3 module din Regulamentul (UE) nr. 691/2011.
Lot 3 Actualizarea și aplicarea modelelor pentru estimarea echivalentului de materie primă (modelul RME) Obiectivul acestei licitații de a asista Eurostat în:­— actualizarea, revizuirea și aplicarea modelului UE RME al Eurostat și actualizarea / revizuirea documentației sale,­— actualizarea și îmbunătățirea versiunii simplificate a modelului (instrumentul RME al țării), actualizarea / revizuirea documentației sale și furnizarea de asistență utilizatorilor instrumentului și institutelor statistice naționale implicate în estimarea MFA-RME,­— implementarea, testarea și dezvoltarea ulterioară a metodei de defalcare care este în curs de elaborare pentru tabelul de intrare-ieșire inter-țară Eurostat (ICIOT), în vederea trecerii la o schimbare viitoare la un nucleu de intrare / ieșire între-țări al modelului,­— pregătirea contribuțiilor la evoluțiile internaționale în estimarea indicatorilor privind fluxul material bazat pe cerere, în special instituționalizarea unei baze de date globale de intrare-ieșire și extinderi de mediu.
Lot 4 Susținere pentru producția de statistici privind apa și dezvoltarea de conturi pentru apă Obiectivele principale ale lotului 4 din prezenta invitație la licitație sunt duble, vizând statisticile privind apa și conturile de apă, respectiv:1) susținerea procesului Eurostat de colectare de date statistice privind apa pe toată durata ciclului de producție. Ofertantul va contribui la pregătirea, buna executare și monitorizarea exercițiului de colectare a datelor, care vizează obținerea unui set de date de înaltă calitate privind statisticile europene privind apa;2) pregătirea Eurostat pentru producția viitoare de conturi pentru apă trebuie să fie susținută prin contribuirea la dezvoltarea metodologică și la pregătirea/evaluarea opțiunilor pentru acoperirea juridică.
Lot 5 Contabilitate secundară a materiilor prime și deșeurilor Obiectivul prezentei licitații pentru lotul 5 este de a produce conturi integrate pentru fluxul de materiale și conturi de deșeuri la nivelul întregii UE, inclusiv fluxurile de materii prime secundare, precum și conturile de active pentru materialele fizice. Acestea vor fi estimări unice ca studiu de fezabilitate înainte de a lua în considerare producția regulată (care nu ar face parte din acest contract).
Lot 6 Aspecte economice ale economiei circulare Obiectivul acestei licitații pentru lotul 6 este elaborarea cadrelor pentru compilarea datelor economice privind economia circulară și bioeconomie, compilarea datelor și descrierea unei metode conceptuale generice și definirea unui proces de delimitare.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2019/S 148-363149 Anunţ de participare 02/08/2019 00:00