Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de asistență legate de participarea sau organizarea de evenimente și ex...
Autoritate contractantă:
European Environment Agency (EEA)
Data de publicare pe TED:
05/06/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
05/07/2019
Status:
Închisă
Informaţii
EEA/COM/19/002
Servicii de asistență legate de participarea sau organizarea de evenimente și expoziții pentru Agenția Europeană de Mediu (2 loturi)
AEM dorește să încheie un contracte-cadru de servicii pentru fiecare dintre cele 2 loturi cu furnizori de servicii care să acorde asistență în favoarea AEM în domeniul organizării de evenimente și expoziții, în vederea atingerii obiectivelor formulate în cadrul comunicării.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Condiții de participare
Astfel cum se specifică în secțiunea 2.2.1) din caietul de sarcini al licitației.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Sprijin pentru participarea sau organizarea evenimentelor
Viitorul contractant va fi, în mod normal, implicat în planificarea reuniunilor pentru evenimente viitoare, va oferi contribuții creative și consultanță și va propune soluții tehnice/logistice alternative, dacă este necesar, însoțite de estimări privind costurile și de timpul.Activitățile pregătitoare legate de participanții la eveniment pot include pregătirea și expedierea invitațiilor și a materialelor de bază, precum programul reuniunilor, lucrările de conferință, prezentările depuse în prealabil, materialele produselor, etc., precum și asistența cu privire la preînregistrarea și activitățile asociate.În ceea ce privește sarcinile legate de locațiile evenimentelor, acestea pot include rezervări și pregătiri tehnice, iar în unele cazuri va cuprinde contactul și monitorizarea subcontractanților, cum ar fi furnizorii de servicii audio-vizuale, de catering și de securitate. Contractantului i se poate solicita să asiste AEM prin punerea la dispoziție de personal pentru punctele de înregistrare și informare la fața locului pe durata evenimentului și, dacă este necesar, asistarea participanților în ceea ce privește aspectele practice. Contractantul va trebui, de asemenea, să fie în măsură să asiste AEM în evaluarea evenimentului, utilizând sondaje și alte instrumente.
Lot 2
Sprijin pentru participarea sau organizarea evenimentelor
Viitorul contractant i se poate solicita să se implice în planificarea reuniunilor pentru viitoarele expoziții, va oferi contribuții creative și consultanță și va propune soluții tehnice/logistice alternative, dacă este necesar, însoțite de estimări privind costurile și de timpul.Sarcinile pregătitoare ale contractantului vor include pregătirea propunerilor creative și pregătirea posterelor și a altor forme de afișaj, pliante, broșuri și alte materiale, transportul la locația evenimentului și instalarea acolo; de asemenea, demontarea afișelor și organizarea transportului materialelor la întoarcere după expoziție.Pregătirile pentru expoziții vor include, de asemenea, contactul cu organizatorii tehnici, rezervarea spațiului pentru expoziții, închirierea de mobilier, echipamente informatice și audio-vizuale, electricitate, catering, asigurări și alte servicii, după caz.La expoziții, asistența personalului poate include furnizarea de personal de asistență care se pot ocupa de sarcinile practice și de întreținere. Cu toate acestea, personalul de asistență pus la dispoziție de contractant nu va trebui să răspundă la întrebări mai detaliate de la vizitatorii standului privind EAM și produsele sale. Contractantul va trebui, de asemenea, să fie în măsură să asiste AEM în evaluarea expoziției, utilizând sondaje și alte instrumente.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 107-260329
Anunţ de participare
05/06/2019 00:00