Detalii licitaţie

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Titlu:
Furnizarea de personal extern și servicii pentru întreținerea, susținerea, dezvo...
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
03/07/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
11/10/2019
Status:
Închisă
Informaţii
CFT-1561
Furnizarea de personal extern și servicii pentru întreținerea, susținerea, dezvoltarea și punerea în aplicare a pachetelor și a sistemelor informatice specifice din cadrul Grupului BEI
Această licitație este împărțită în doisprezece (12) loturi distincte, fiecare Lot reprezentând un domeniu tehnic sau domeniu de aplicare diferit:Lotul 1: Pachete financiareLotul 2: Sistemul de gestionare a documentelor — SharePoint;Lotul 3: Sistemul de gestionare a documentelor — Content Server;Lotul 4: Aplicații pentru suite de administrare;Lotul 5: Magistrală de servicii pentru întreprinderi (ESB) și arhitectură orientată spre servicii (SOA);Lotul 6: Aplicații specifice pentru BEI;Lotul 7: Suport tehnic și baze de date pentru aplicații;Lotul 8: Analiza de afaceri, gestionarea proiectului și servicii de testare;Lotul 9: Site-uri și aplicații intranet și extranet;Lotul 10: Depozit de date;Lotul 11: Servicii administrative.Lotul 12: PeopleSoftBEI va semna acorduri-cadru multiple cu maximum 5 ofertanți câștigători pentru fiecare lot.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Pachete financiare Lotul 1 acoperă serviciile privind întreținerea, susținerea și dezvoltarea pachetelor financiare (standard) ale BEI utilizate în domeniul trezoreriei, pieței de capital, împrumuturilor back-office și al gestionării riscurilor.
Lot 2 Sistemul de gestionare a documentelor — SharePoint Lotul 2 acoperă întreținerea, susținerea și dezvoltarea aplicațiilor și soluțiilor SharePoint.
Lot 3 Sistemul de gestionare a documentelor — Content Server Lotul 3 acoperă servicii legate de întreținerea, susținerea și dezvoltarea sistemului de gestionare de documente al BEI (Content Server). Serviciile solicitate sunt grupate în 3 categorii: dezvoltare, întreținere și operare.
Lot 4 Aplicații pentru suite de administrare Lotul 4 acoperă servicii legate de întreținerea, susținerea și dezvoltarea de aplicații specifice pentru întreprinderi în cadrul BEI. BEI a dezvoltat sau a achiziționat și pus în aplicare o varietate de aplicații bazate pe soluții cum ar fi software-ul BMC software Remedy, arhibus java, sybase powerbuilder etc. Această colecție de aplicații se numește suite de administrare.
Lot 5 Magistrală de servicii pentru întreprinderi (ESB) și arhitectură orientată spre servicii (SOA) Lotul 5 acoperă servicii legate de întreținerea, administrarea, susținerea, proiectarea și dezvoltarea programelor intermediare ale magistralei de servicii pentru întreprinderi (ESB) și servicii (Platforma de integrare) și evoluția programului de arhitectură orientată pe servicii (SOA) al BEI.
Lot 6 Aplicații specifice BEI Lotul 6 acoperă servicii legate de întreținerea, susținerea și dezvoltarea aplicațiilor (interne) specifice ale băncii.
Lot 7 Suport tehnic și baze de date pentru aplicații Lotul 7 acoperă servicii de susținere pentru baze de date și aplicații legate de tehnologiile și produsele utilizate de către BEI, instrumente pentru servere și clienți.
Lot 8 Analiza de afaceri, gestionarea proiectului și servicii de testare Lotul 8 acoperă furnizarea de servicii pentru Bancă în domeniul analizei de afaceri, gestionării proiectului și a testelor pentru serviciile IT standard și domeniul de aplicare a platformei.
Lot 9 Site-uri și aplicații intranet și extranet Lotul 9 acoperă servicii legate de întreținerea, susținerea și dezvoltarea site-urilor intranet și extranet, a aplicațiilor mobile și a aplicațiilor în cadrul Grupului BEI, ținând cont de progresele tehnologice și evoluțiile din cadrul Grupului BEI.
Lot 10 Depozit de date Lotul 10 acoperă întreținerea, susținerea și dezvoltarea depozitului operațional de date și a depozitului administrativ (admin), precum și raportarea și interfețele legate de acesta.
Lot 11 Servicii administrative Lotul 11 acoperă serviciile de asistență administrativă privind achizițiile, bugetul, contractele, proiectele și raportarea referitoare la serviciile IT furnizate extern.
Lot 12 PeopleSoft Lotul 12 acoperă servicii legate de întreținerea, susținerea și dezvoltarea suitei PeopleSoft a băncii. Serviciile solicitate sunt grupate în 3 categorii: dezvoltare, întreținere și operare.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 172-418764 Erată 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Anunţ de participare 03/07/2019 00:00