Detalii licitaţie

Titlu:
Gestionarea platformei online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europ...
Autoritate contractantă:
Secretariat General (SG)
Data de publicare pe TED:
05/08/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
24/09/2019
Status:
Închisă
Informaţii
PO-SG-A1-01-2019
Gestionarea platformei online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europeană
Obiectivul general al platformei online de colaborare este de a furniza informații și sprijin în pregătirea și operarea inițiativelor cetățenilor europeni, stimularea dezbaterilor în jurul acestora și, în general, în jurul subiectelor legate de acest instrument. Obiectivul Forumului este de a oferi un spațiu în care cetățenii să se poată uni pentru a discuta și a forma inițiativele lor, pentru a stimula interacțiunea dintre (potențialii) organizatori, cetățeni și experți; și, în cele din urmă, să îmbunătățească calitatea cererilor de înregistrare care urmează să fie transmise Comisiei (se pune un accent deosebit pe faza de pregătire, spre deosebire de faza de implementare în care organizatorii pot lua legătura periodic cu Comisia).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract de achiziții publice
cel mai bun raport preț-calitate
79140000
00
Condiții de participare
Ofertanții (și fiecare membru al grupului în cazul unei oferte comune) și subcontractanții a căror capacitate este necesară pentru îndeplinirea criteriilor de selecție trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere (a se vedea anexa) semnată și datată de un reprezentant autorizat, care atestă că aceștia îndeplinesc criteriile de selecție aplicabile lor individual. Pentru criteriile aplicabile ofertantului în ansamblu (ofertant individual sau lider, în cazul unei oferte comune) trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere care atestă că ofertantul, inclusiv toți membrii unui grup, în cazul unei oferte comune și incluzând subcontractanții, dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție pentru careva fi efectuată o evaluare consolidată.Această declarație face parte din declarația utilizată pentru criteriile de excludere (a se vedea secțiunea 4.1), astfel încât o singură declarație care acoperă ambele aspecte trebuie să fie furnizată de entitatea în cauză.După atribuirea contractului, ofertantului câștigător i se va solicita să furnizeze dovada celor menționate mai jos înainte de semnarea contractului și într-un termen-limită indicat de autoritatea contractantă. Această cerință se aplică fiecărui membru al grupului, în cazul unei oferte comune, și subcontractanților a căror capacitate este necesară pentru îndeplinirea criteriilor de selecție.Un ofertant (sau un membru al grupului, în cazul unei oferte comune, sau un subcontractant) nu are obligația de a depune documentele justificative în cazul în care acestea au fost depuse deja pentru o altă procedură de achiziții și cu condiția ca data de emitere a documentelor să nu depășească un an de la solicitarea lor de către autoritatea contractantă și ca acestea să fie încă valabile la data respectivă. În astfel de cazuri, ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja furnizate în cadrul unei proceduri de achiziții anterioare, să indice referința respectivei proceduri și să confirme că nu a intervenit nicio schimbare în ceea ce privește situația sa.Un ofertant (sau un membru al grupului, în cazul unei oferte comune, sau un subcontractant) nu are obligația de a depune un anumit document dacă autoritatea contractantă poate accesa documentul în cauză gratuit, pe o bază de date națională.Ofertanții trebuie să dovedească faptul că sunt autorizați să exercite activitatea profesională necesară pentru a executa activitățile care fac obiectul acestei licitații. Ofertantul (inclusiv fiecare membru al grupului, în cazul unei oferte comune) trebuie să furnizeze următoarele informații în oferta sa, dacă acestea nu au fost furnizate odată cu formularul pentru entități juridice:— pentru persoane juridice, o copie lizibilă a actului de numire a persoanelor autorizate să reprezinte ofertantul în tratativele cu terțe părți și în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă legislația aplicabilă în cazul entității juridice impune o astfel de publicare. Orice delegare a acestei autorizații unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie susținută prin documente,— pentru persoane fizice, dacă se impune în baza legislației aplicabile, o dovadă a înscrierii într-un registru al profesiilor sau al comerțului sau orice alt document oficial care să indice numărul de înregistrare.
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 157-386462
Erată
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Anunţ de participare
05/08/2019 00:00