Detalii licitaţie

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Titlu:
Contracte-cadru pentru servicii de învățare și dezvoltare pentru personalul inst...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data de publicare pe TED:
06/11/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
23/12/2019
Status:
Închisă
Informaţii
HR/R1/PO/2019/024
Contracte-cadru pentru servicii de învățare și dezvoltare pentru personalul instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene
Scopul acestei licitații este de a oferi Comisiei Europene și celorlalte instituții, organisme și agenții ale Uniunii Europene contracte-cadru care acoperă servicii de învățare și dezvoltare pentru personalul reglementat de Statutul funcționarilor și al personalului extern, în cadrul a 5 loturi.Serviciile care urmează să fie prestate trebuie să includă cel puțin:— dezvoltarea și susținerea de cursuri față în față și evenimente pentru grupuri,— dezvoltarea altor activități / formate de învățare,— însoțirea grupurilor de-a lungul acțiunilor de învățare și derularea comunităților de practică,— furnizarea de sprijin individual sau de grup, mentorat și îndrumare,— producerea materialului de învățare,— selectarea / asamblarea resurselor de învățare existente,— oferirea de consultanță în domeniul învățării și dezvoltării.Aceste servicii sunt descrise în continuare în documentele de licitație.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Servicii de învățare și dezvoltare în domeniile afacerilor internaționale, guvernanța UE, drept, elaborarea de politici și consolidarea strategiei
Pentru o descriere mai amănunțită, vă rugăm să consultați dosarul licitației la adresa de internet indicată la punctul I.3).
Lot 2
Lotul 2: Servicii de învățare și dezvoltare în domeniul resurselor umane
Pentru o descriere mai amănunțită, vă rugăm să consultați dosarul licitației la adresa de internet indicată la punctul I.3).
Lot 3
Servicii de învățare și dezvoltare în domeniul negocierii la nivel european și internațional, inclusiv negocieri interne, interinstituționale și interculturale
Pentru o descriere mai amănunțită, vă rugăm să consultați dosarul licitației la adresa de internet indicată la punctul I.3).
Lot 4
Servicii de învățare și dezvoltare în domeniul Comunicării Profesionale
Pentru o descriere mai amănunțită, vă rugăm să consultați dosarul licitației la adresa de internet indicată la punctul I.3).
Lot 5
Servicii de învățare și dezvoltare în domeniile economie, finanțe, audit și control intern
Pentru o descriere mai amănunțită, vă rugăm să consultați dosarul licitației. A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3).
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 219-536644
Erată
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Anunţ de participare
06/11/2019 00:00