Detalii licitaţie

Titlu:
Lucrări pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
14/10/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
27/11/2019
Status:
Închisă
Informaţii
AO/004/19
Lucrări pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
EUIPO intenționează să atribuie licitația pentru punerea în aplicare a lucrărilor la EUIPO în două loturi.Lotul 1: noi lucrări de punere în aplicare sau renovare. Procedura de redeschidere a concurenței va fi aplicată pentru atribuirea contractelor specifice în vederea punerii în aplicare a lucrărilor pentru o sumă de peste 60 000 EUR și sub sau egală cu 750 000 EUR (bugetul de execuție a contractului).Lotul 2: lucrări de mici dimensiuni și modificări operaționale. Procedura în cascadă va fi aplicată pentru executarea lucrărilor de mici dimensiuni pentru o sumă sub sau egală cu 60 000 EUR (bugetul de execuție a contractului) și implementarea modificărilor operaționale, în oricare dintre clădirile și campusurile sediului central.
Lucrări
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
Contract-cadru
45200000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 Noi lucrări de punere în aplicare sau renovare Domeniul de aplicare al serviciilor corespunzătoare lotului 1: noi lucrări de punere în aplicare sau renovare este:1) Implementarea materială a noilor lucrări de execuție și/sau renovare al căror buget de proiect este de peste 60 000 EUR și sub sau egal cu 750 000 EUR (bugetul de execuție a contractului), din documentația tehnică a implementării, inclusiv furnizarea și instalarea echipamentelor și a tuturor materialelor, testări și controale, manopera și metodele de construcție, care garantează respectarea termenelor, prețurilor și calității stabilite în cadrul proiectelor și/sau documentației tehnice;2) Darea în folosință a facilităților aferente fiecărei lucrări sau executarea instalației;3) Servicii de curățenie după lucrări;4) Livrarea documentației de execuție eferentă executării lucrării sau a instalației;5) Întreținerea corectivă a instalațiilor în perioada de garanție aferentă. Întreținerea preventivă va fi atribuită obligatoriu companiei de întreținere generală a EUIPO, așa cum se indică în contract;6) Toate activitățile tehnice, administrative, organizatorice și de inspecție necesare pentru a garanta calitatea necesară a lucrărilor, instalațiilor implementate și modificările operaționale.
Lot 2 Lucrări de mici dimensiuni și modificări operaționale Lucrările obiectului acestui lot pot fi clasificate după cum urmează:Noi lucrări de punere în aplicare: noile lucrări de implementare includ toate lucrările la infrastructuri noi, instalații sau clădiri din interiorul oricărei clădiri sau campus ale EUIPO în Spania sau în străinătate atât în prezent cât și în viitor,Lucrări de renovare: lucrările de renovare includ toate lucrările de extindere, îmbunătățire, modernizare, adaptare, ajustare sau consolidare la oricare dintre proprietățile EUIPO, inclusiv lucrările de amenajare care implică realizarea de noi facilități sau modernizarea celor existente în interiorul oricărei clădiri sau campus ale EUIPO în Spania sau în străinătate atât în prezent cât și în viitor,Lucrări de modificare operațională: obiectul lucrărilor de modificare operațională este de a acționa imediat sau pe termen scurt pentru remedierea evenimentelor neprevăzute sau a celor ireparabile de către Oficiu sau pentru satisfacerea nevoilor urgente care pot genera un risc pentru activitatea Oficiului. Dincolo de lucrările descrise mai sus, sfera serviciilor include:1) Contractul va necesita o serie de resurse umane și materiale minime pentru a putea implementa lucrările de solvabilitate. Prin urmare, se solicită disponibilitatea unei echipe de lucru care să fie prezentă în permanență la EUIPO și o forță de reacție rapidă, cu disponibilitate în mai puțin de 24 de ore;2) Darea în folosință a facilităților aferente fiecărei lucrări sau executarea instalației;3) Servicii de curățenie după lucrări;4) Livrarea documentației de execuție aferentă implementării lucrărilor de mici dimensiuni;5) Întreținerea corectivă a instalațiilor în perioada de garanție aferentă. Întreținerea preventivă va fi atribuită obligatoriu companiei de întreținere generală a EUIPO, așa cum se indică în contract;6) Toate activitățile tehnice, administrative, organizatorice și de inspecție necesare pentru a garanta calitatea necesară a lucrărilor, instalațiilor implementate și modificările operaționale.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 198-480111 Anunţ de participare 14/10/2019 00:00