Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de servicii de consultanță în favoarea Comisiei Europene prin interme...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data de publicare pe TED:
11/11/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
06/01/2020
Status:
Închisă
Informaţii
VT/2019/016
Furnizarea de servicii de consultanță în favoarea Comisiei Europene prin intermediul unui centru european de expertiză în sectorul dreptului muncii, al ocupării forței de muncă și al politicilor în domeniul pieței forței de...
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract de achiziții publice
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Dreptul muncii (Rețeaua europeană a dreptului muncii)
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Lot 2
Politica pieței forței de muncă și de ocupare a forței de muncă (grupul european de experți de ocupare a forței de muncă și de piața muncii)
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 217-531585
Anunţ de participare
11/11/2019 00:00